Prosinec 2017 - SC dekorace Hřbitov

Zadní prospekt Hřbitov, rozměry: v = 35 cm, š = 46,5 cm; pravý boční výkryt: náhrobek se sochou ženy držící kalich a kříž. Rozměry: v = 32, 6 cm, š = 10,2 cm; levý boční výkryt: náhrobek se sochou anděla držícím zlatý věnec na pozadí zasněženého stromu. Rozměry: v = 27, 3 cm, š = 10 cm; pravý boční výkryt: hrob s náhrobkem jako krucifix, nad ním je zasněžená větev. Rozměry: v = 27 cm, š = 16 cm; levý boční výkryt: náhrobek ve stylu gotické věžičky s křížem a lucernou. Rozměry: v = 27,2 cm, š = 16, 2 cm; materiál: papír, autorem dekorace Vratislav Vosátka, po roce 1910.

Dekorace pohledu na zasněžený hřbitov byla ztvárněna pro tzv. Nové loutkové divadélko akad. malířem Vratislavem Vosátkou. Vydávat ji začalo v roce 1910 pražské nakladatelství Haas. Zadní prospekt se zasněženým hřbitovem je doplněn o boční výkryty, na nichž jsou vyobrazeny náhrobky se sochařskou výzdobou, krucifixy, apod.