Nabídka 1+1 zdarma

Akce pro školy i mateřské školy 

Objednejte si některý z našich edukačních programů v aktuálním školním roce v termínu od 1. září do 31. března a získejte volnou vstupenku pro celou třídu.  Tato volná vstupenka platí pouze pro vstup do muzea a jeho expozic a výstav, nelze využít k dalšímu edukačnímu programu. Vstupenku lze využít opět jen ve stanoveném termínu (1. 9. – 31. 3.) a po objednání předem. Cena za edukační program za 1 žáka je 50Kč. Získaná volná vstupenka je přenositelná v rámci jedné školy.

Kontaktní osoba:
Olga Havlíková
Tel.: 734 203 261
Email: olga.havlikova@puppets.cz