Školní a zájmové skupiny

Chcete zkvalitnit výuku a vyzkoušet některý z našich programů pro ukotvení probírané látky ve škole? Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro základní a střední školy, pro skupiny dětí ve věku od 7 do 100 let. Vzdělávací programy MLK navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy) a většina z nich lze i propojit s ŠVP Vaší školy.

Muzejní pedagogika se zabývá zprostředkováním umění formou zážitku, tvořivé činnosti nebo diskuse. Skrývá v sobě rozmanité formy aktivizujících programů určené pro různé sociální skupiny. Orientuje se především na autentičnost a zážitek. Zprostředkování umění je důležité pro účastníky programu k pochopení jednotlivých souvislostí a k iniciaci nad dílem přemýšlet.

Vstupné

Výhodná nabídka Permanentka pro školy

  • Permanentka je vystavena pro celou školu a mohou ji využít všechny třídy. Je paltná pouze pro objednávku lektorovaných programů za velmi výhodných podmínek – 30 Kč / dítě 
  • Chcete si objednat permanentku? Objednávkový formulář naleznete zde.

Cena zážitkových programů                   50 Kč / dítě

  • cena zahrnuje i vstup do stálé expozice a na výstavy 
  • program je realizován při minimálním počtu 5 účastníků

Více informací Vám poskytne Olga Havlíková na telefonním čísle 734 203 261 nebo emailu olga.havlikova@puppets.cz.

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

Od 28. září 2018 je v nabídce program k nové výstavě "Tanec kolem baletky".

Vlákna
pro děti od 10 do 100 let
zážitkový program, workshop

 

Stálé programy:

Magický svět loutek ožívá
pro děti od 6 do 15 let
zážitkový program

Rodinné loutkové divadlo
pro děti od 6 let do 15 let
workshop 

Stínové loutky
pro děti od 6 do 100 let
workshop

Divadlo věcí
pro děti od 9 do 100 let
zážitkový program, workshop

Kočovní loutkáři
pro děti od 10 do 100 let
zážitkový program, workshop

Poznáváme Chrudim
vhodné pro děti od 7 do 14 let
časová náročnost 4 – 6 hodin
zážitkový program, workshop
ve spolupráci s Regionálním muzeem

Loutky na frontě
objednejte si tento program do školy/organizace – MLK přijede k vám
pro děti od 10 do 18 let
přednáška, workshop

Mladí muzejníci
program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi
pro děti od 8 do 16 let
zážitkový program

 

 

 

Popis programů:

Magický svět loutek ožívá

Vhodné pro děti od 6 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 30 minut

Zážitkový program pro zpestření a pochopení expozice. Program probíhá v přítomnosti lektora či lektorky. V průběhu prohlídky žáci absolvují přímo v expozici drobné animace, díky nimž odhalí některé skryté potenciály vystavovaných artefaktů, pochopí různé souvislosti apod. Takové oživení v expozici dětem pomáhá udržet pozornost, vzbudit zájem o vystavované exponáty nebo je motivovat k další návštěvě.

 

Rodinné loutkové divadlo

Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 40 – 90 minut
Použitý materiál: karton, špejle, fixy, barevné papíry, lepidlo, pastelky

Účastníci tohoto programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Při výrobě lze vycházet z typizovaných divadélek z minulosti nebo pracovat dle vlastní fantazie či popřípadě potřeby (možnost zkoordinovat s probíraným učivem ve škole – literatura, dějepis, výtvarná výchova). Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami.

 

Stínové loutky

Vhodné pro děti od 6 do 100 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 45 – 80 minut
Použitý materiál: dráty, papíry a čtvrtky, tavná pistole

Výtvarný program zaměřený na seznámení se s fenoménem stínového divadla Orientu. Stínové divadlo se řídí specifickými pravidly. Děti si vyrobí vlastní stínovou loutku, kterou si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem. Program lze zaměřit buď pouze na vlastní výrobu jakékoliv stínové loutky (zkoordinovat s probíraným učivem) nebo se lze inspirovat Orientem a pravidly stínového divadla, použít vlastní příběh a aplikovat jej na tato pravidla.

 

Divadlo věcí

Vhodné pro děti od 9 do 100 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 70 – 120 minut

Dramatický program zaměřený na schopnosti interpretace různých předmětů. Využití i zvukových efektů. Účastníci zdramatizují příběh s použitím různých předmětů denní potřeby (např. kuchyňské nádobí). Příběh lze zkoordinovat s probíraným učivem ve škole – literatura, dějepis, občanská výchova apod. Jedná se o skupinovou práci dětí.

 

Kočovní loutkáři

Vhodné pro děti od 10 let
Kapacita max. 20 dětí
Časová náročnost: cca 90 minut
Použitý materiál: balicí papír, papír, nůžky, temperové nebo vodové barvy

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, ve kterých si vyrobí plakát, malované zadní prospekty a zahrají si epizodu z klasických loutkových her, které se hrály v době, kdy loutkáři kočovali (Don Šajn, Jenovéfa, Faust). Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem některé ze zmíněných her.

 

Poznáváme Chrudim

Vhodné pro děti od 7 do 14 let
Kapacita max. 30 dětí
Časová náročnost cca 4 - 6 hodin
Cena: 60 Kč/žák

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období. Každá trasa spolupracuje s jiným muzeem a také s Turistickým informačním centrem. Více zde.

 

Loutky na frontě

Objednejte si tento program do školy/organizace – MLK přijede k vám
Na podmínkách realizace je třeba se domluvit předem (cestovné 8Kč/1km)
Program je nabízen od února 2015 do prosince 2018

Pro děti od 10 do 18 let
Kapacita cca 30 dětí
Časová náročnost cca 90 minut

Loutkářství má u nás dlouholetou tradici, nevymizelo dokonce ani ve Velké válce. Loutky doprovázely vojáky do zákopů anebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení pak byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Jak vypadalo loutkářství za První světové války přímo na frontě? Jak se dařilo kultuře celkově v této době? Odpovědi nabízí tento program. Krátký navazující výtvarný workshop zreflektuje tehdejší dobu a dá prostor účastníkům programu vlastní interpretaci.

 

Mladí muzejníci

Program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi
Vhodné pro děti od 8 do 15 let
Kapacita cca 20 dětí v muzeu
Časová náročnost: cca 2 hodiny

Tento program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje také s fantazií účastníků, kteří si vytváří vlastní muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují předměty, vymýšlí doprovodné programy. Účastníci programu pracují ve skupinách, na závěr ostatním skupinám odprezentují své vlastní muzeum.

 

Vlákna

Program lze objednat od 28 .9. 2018 do 5. 1. 2020
Vhodné pro děti od 10 do 100 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 60 – 90 minut

Pro restaurátora textilu je velmi důležité rozpoznat materiál použitý pro výrobu restaurovaného oděvu, vlajky, opony nebo textilních doplňků. Při programu se jeho účastníci detailně seznámí se strukturou jednotlivých textilních vláken (vlna, hedvábí, bavlna, len, silon apod.) a budou je moci pod mikroskopem prozkoumat. Neméně důležitou součástí práce restaurátora je také barvení látek. Proto si ve druhé části programu děti ve skupinách vyzkouší i tuto činnost a poznají, jak je těžké namíchat přesný odstín podle originálního vzoru. Program účastníky seznámí s pečlivou a časově náročnou prací muzejního restaurátora a umožní jim podívat se zblízka na materiály, se kterými se setkávají každý den.