Školní a zájmové skupiny

Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro základní a střední školy, pro skupiny dětí ve věku od 7 do 100 let. Vzdělávací programy MLK navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy).

Muzejní pedagogika se zabývá zprostředkováním umění formou zážitku, tvořivé činnosti nebo diskuse. Skrývá v sobě rozmanité formy aktivizujících programů určené pro různé sociální skupiny. Orientuje se především na autentičnost a zážitek. Zprostředkování umění je důležité pro účastníky programu k pochopení jednotlivých souvislostí a k iniciaci nad dílem přemýšlet.

Vstupné

Výhodná nabídka – Permanentka pro školy
Permanentka je vystavena pro celou školu a mohou ji využít všechny třídy. Je paltná pouze pro objednávku lektorovaných programů za velmi výhodných podmínek – 30 Kč / dítě 
Chcete si objednat permanentku? Objednávkový formulář naleznete zde.

Cena zážitkových programů                   50 Kč / dítě
– cena zahrnuje i vstup do stálé expozice a na výstavy
(pokud není dohodnuto jinak)

Více informací Vám poskytne Olga Havlíková na telefonním čísle 734 203 261 nebo emailu olga.havlikova@puppets.cz.

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

Od 9. března 2018 jsou v nabídce programy k nově otevřené výstavě "Pohádkový život rodiny Lamkových".

Výlet na neznámou planetu
pro děti od 4 do 8 let
zážitkový program + workshop

Neviditelný zloděj
pro děti od 4 do 10 let
zážitkový program

Základy animované tvorby
pro děti od 10 let do 100 let
zážitkový program

 

 

Stálé programy:

Magický svět loutek ožívá
pro děti od 6 do 15 let
zážitkový program

Rodinné loutkové divadlo
pro děti od 6 let do 15 let
workshop 

Stínové loutky
pro děti od 6 do 100 let
workshop

Divadlo věcí
pro děti od 9 do 100 let
zážitkový program, workshop

Kočovní loutkáři
pro děti od 10 do 100 let
zážitkový program, workshop

Poznáváme Chrudim
vhodné pro děti od 7 do 14 let
časová náročnost 4 – 6 hodin
zážitkový program, workshop
ve spolupráci s Regionálním muzeem

Loutky na frontě
objednejte si tento program do školy/organizace – MLK přijede k vám
pro děti od 10 do 18 let
přednáška, workshop

Mladí muzejníci
program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi
pro děti od 8 do 16 let
zážitkový program

 

 

 

Popis programů:

Magický svět loutek ožívá

Vhodné pro děti od 6 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 30 minut

Zážitkový program pro zpestření a pochopení expozice. Program probíhá v přítomnosti lektora či lektorky. V průběhu prohlídky žáci absolvují přímo v expozici drobné animace, díky nimž odhalí některé skryté potenciály vystavovaných artefaktů, pochopí různé souvislosti apod. Takové oživení v expozici dětem pomáhá udržet pozornost, vzbudit zájem o vystavované exponáty nebo je motivovat k další návštěvě.

 

Rodinné loutkové divadlo

Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 40 – 90 minut
Použitý materiál: karton, špejle, fixy, barevné papíry, lepidlo, pastelky

Účastníci tohoto programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Při výrobě lze vycházet z typizovaných divadélek z minulosti nebo pracovat dle vlastní fantazie či popřípadě potřeby (možnost zkoordinovat s probíraným učivem ve škole – literatura, dějepis, výtvarná výchova). Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami.

 

Stínové loutky

Vhodné pro děti od 6 do 100 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 45 – 80 minut
Použitý materiál: dráty, papíry a čtvrtky, tavná pistole

Výtvarný program zaměřený na seznámení se s fenoménem stínového divadla Orientu. Stínové divadlo se řídí specifickými pravidly. Děti si vyrobí vlastní stínovou loutku, kterou si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem. Program lze zaměřit buď pouze na vlastní výrobu jakékoliv stínové loutky (zkoordinovat s probíraným učivem) nebo se lze inspirovat Orientem a pravidly stínového divadla, použít vlastní příběh a aplikovat jej na tato pravidla.

 

Divadlo věcí

Vhodné pro děti od 9 do 100 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 70 – 120 minut

Dramatický program zaměřený na schopnosti interpretace různých předmětů. Využití i zvukových efektů. Účastníci zdramatizují příběh s použitím různých předmětů denní potřeby (např. kuchyňské nádobí). Příběh lze zkoordinovat s probíraným učivem ve škole – literatura, dějepis, občanská výchova apod. Jedná se o skupinovou práci dětí.

 

Kočovní loutkáři

Vhodné pro děti od 10 let
Kapacita max. 20 dětí
Časová náročnost: cca 90 minut
Použitý materiál: balicí papír, papír, nůžky, temperové nebo vodové barvy

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, ve kterých si vyrobí plakát, malované zadní prospekty a zahrají si epizodu z klasických loutkových her, které se hrály v době, kdy loutkáři kočovali (Don Šajn, Jenovéfa, Faust). Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem některé ze zmíněných her.

 

Poznáváme Chrudim

Vhodné pro děti od 7 do 14 let
Kapacita max. 30 dětí
Časová náročnost cca 4 - 6 hodin
Cena: 60 Kč/žák

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období. Každá trasa spolupracuje s jiným muzeem a také s Turistickým informačním centrem. Více zde.

 

Loutky na frontě

Objednejte si tento program do školy/organizace – MLK přijede k vám
Na podmínkách realizace je třeba se domluvit předem (cestovné 8Kč/1km)
Program je nabízen od února 2015 do prosince 2018

Pro děti od 10 do 18 let
Kapacita cca 30 dětí
Časová náročnost cca 90 minut

Loutkářství má u nás dlouholetou tradici, nevymizelo dokonce ani ve Velké válce. Loutky doprovázely vojáky do zákopů anebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení pak byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Jak vypadalo loutkářství za První světové války přímo na frontě? Jak se dařilo kultuře celkově v této době? Odpovědi nabízí tento program. Krátký navazující výtvarný workshop zreflektuje tehdejší dobu a dá prostor účastníkům programu vlastní interpretaci.

 

Mladí muzejníci

Program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi
Vhodné pro děti od 8 do 15 let
Kapacita cca 20 dětí v muzeu
Časová náročnost: cca 2 hodiny

Tento program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje také s fantazií účastníků, kteří si vytváří vlastní muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují předměty, vymýšlí doprovodné programy. Účastníci programu pracují ve skupinách, na závěr ostatním skupinám odprezentují své vlastní muzeum.

 

Výlet na neznámou planetu

Program lze objednat od 9 .3. do 16. 9. 2018
Vhodné pro děti od 4 do 8 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 70 – 90 minut

Tento program je inspirovaný pohádkami Cvoček astronautem. Na začátku program děti zhlédnou krátké video a potom se s lektory vydají se zavázanýma očima na neznámou cestu prostorem. Přistanou na zvláštní planetě. Pomocí smyslů se pokusí se zjistit, na jaké planetě se ocitly. Až odhalí tajemnou planetu, pokusí se vytvořit její model včetně obyvatel, kteří planet obývají. Obtížnost výroby se liší dle věku účastníků.

UPOZORNĚNÍ: Pokud má některé z dětí potravinovou alergii, je nutné lektorům předem nahlásit o jakou alergii se jedná.

 

Neviditelný zloděj

Program lze objednat od 9 .3. do 16. 9. 2018
Vhodné pro děti od 4 do 10 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 45 – 70 minut

Tento program je inspirovaný pohádkami Flok a Flíček. Na začátku programu děti navštíví výstavu Pohádkový život rodiny Lamkových! Snaží se zapamatovat vše, co v místnosti uvidí. Poté zhlédnou krátké video a vrátí se do výstavy. Snažíme se společně odhalit, co bylo odcizeno. Na to přichází do místnosti detektiv a děti se snaží dopátrat toho, kam zmizely věci z výstavy. Pokládají detektivovi otázky. Když zjistí, kam se vydat pokusí se je získat zpět. Získání předmětů ovšem nebude úplně snadné.  

 

Základy animované tvorby

Program lze objednat od 22 .3. do 16. 9. 2018
Vhodné pro děti od 10 do 100 let
Kapacita cca 15 dětí
Časová náročnost: 90 – 120 minut

V tomto program se jeho účastníci seznámí se základními typy filmových animací a s principy tvorby animovaných filmů. Po základním vysvětlení, jak vzniká animovaný film si děti vyzkouší jednotlivé technologie. Děti se rozdělí do 4 skupin a pod vedením lektora si vyzkouší na jednom ze 4 pracovních míst tyto postupy. Pro tento program je nutné mít 4 “chytré telepfony”, do kterých je třeba nainstalovat aplikaci (Stikbot) pro tvorbu animací (lze přímo v MLK). Cílem tohoto program je osvojit si základy tvorby animátorů, děti nevytváří animovaný film se smysluplným příběhem. Na konci programu si pustíme jednotlivá cvičení na promítacím plátně a lektor poskytne zpětnou vazbu.