Partneři

V roce 2017 chystáme několik ambiciózních projektů a jsme rádi, že na jejich propagaci budeme spolupracovat s Českým rozhlasem coby mediálním partnerem.

Rok 2016 byl v Muzeu loutkářských kultur ve znamení oslav devadesátin nejslavnější české loutky, Hurvínka. Chtěli bychom velice poděkovat našim partnerům za skvělou spolupráci, bez níž by se takto náročný, celoroční projekt, jen ztěží mohl uskutečnit.