Badatelna

Badatelna Muzea loutkářských kultur je otevřena široké veřejnosti, která splní podmínky stanovené badatelským řádem MLK. Provoz badatelny je od pondělí do pátku po předchozí domluvě. Dotazy směřujte na vedoucí sbírkového oddělení: Mgr. Denisa Horníková, denisa.hornikova@puppets.cz nebo na zástupce vedoucí oddělení: Bc. Richard Matula, richard.matula@puppets.cz

Důležité upozornění

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi oznamuje, že z důvodu rekonstrukce depozitáře nebude možné provádět výpůjčky a badatelské studium v podsbírkách Loutky, Výtvarné a Scénografie od 1. 1. 2016 do 1. 1. 2019. Zápůjčky a badatelské studium v podsbírkách Archiv, Fotografie, Fono a Sbírková knihovna nebude umožněno od 1. 10. 2016 do 1. 4. 2017 z důvodu stěhování  podsbírek do nových prostor. MLK upozorňuje, že termíny ukončení výše zmíněných aktivit se mohou změnit.