Bílé prapory nad Evropou

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě Bílé prapory nad Evropou podává pomocí krátkých glos a četné obrazové dokumentace výpověď o vývoji loutkářství za druhé světové války u nás i v Evropě. Díky procházející časové ose se může čtenář postupně seznámit s tím, jaké úlohy loutky plnily v těžkých časech nesvobody, a zjistit, že dokázaly pomoci nejen smíchem.

Texty v publikaci vycházejí z prací významných teoretiků loutkového divadla Bořivoje Srby, Alice Dubské, Henryka Jurkowského, Jana Nováka, Zdeňka Bezděka a Eduarda Vavrušky.

 
Text: Kateřina Valíková, Jana Tomášová, Denisa Horníková
Fotografie: Ivana Krennerová, Marie Sieberová
Obrazová dokumentace: archiv MLK, Památník Terezín (tzv. Heřmanova sbírka, © Zuzana Dvořáková), Městské muzeum Přelouč
Grafická úprava: Marie Sieberová
Redakce: Simona Chalupová
Vydalo: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi v roce 2015 u příležitosti výstavy Bílé prapory nad Evropou k 70. výročí ukončení 2. světové války.
Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
ISBN 978-80-906129-0-7 

 

Cena: 
20 Kč