František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život 

Kniha zachycuje život a tvorbu dvou legend českého loutkového divadla, Františka Vítka (1929) a Věry Říčařové (1936) jejichž tvůrčí život se spojil roku 1967 i ve společný život osobní. Obsahuje studii Pavla Kalfuse, který zařazuje jejich dílo do kontextu vývoje českého loutkářství poslední třetiny 20. století, studii Andrey Králové, která se věnuje vizualitě loutek obou tvůrců a jejich inspiračním zdrojům, i velmi osobní vypravování Františka Vítka a Věry Říčařové o jejich cestě na pozadí společenských proměn. Část s názvem Dřevěný vesmír Františka a Věry, jejímž autorem je Ondřej Hrab, je věnována scénické výpovědi obou protagonistů nazvané Piškanderdulá. Ta měla sice premiéru již v roce 1977, ale její tvůrci ji s neustálými obměnami hrají dodnes. Kniha se podrobněji zabývá i inscenacemi divadla Drak, na nichž se oba tvůrci podíleli a které se staly pro vývoj moderního českého loutkářství přelomovými. Publikace obsahuje dobové fotografie z inscenací, detailní fotografie loutek, řadu obrazových materiálů z archivu Muzea loutkářských kultur v Chrudimi i z archivů soukromých. Otištěna jsou i osobní vyznání oběma tvůrcům od Alfreda Radoka, Petera Schumanna, Jaromíra Zeminy a Helgy Brehme.

 

Koncepce: Simona Chalupová
Text: Helga Brehme, Ondřej Hrab, Pavel Kalfus, Andrea Králová, Alfred Radok, Věra Říčařová, František Vítek, Peter Schumann, Jaromír Zemina
Fotografie: Jakub Hrab, Pavel Kalfus, Jan Merta, Zdeněk Merta, Zdeněk Michl, Oto Palán, Josef Ptáček, Vladimír Staněk, Jan Vojtíšek
Obrazové podklady: archiv MLK, archiv Věry Říčařové a Františka Vítka
Grafická úprava: Martina Calajová, Michal Kukačka, Mančaft 2013
Obrazová redakce: Denisa Horníková
Redakce: Simona Chalupová, Karolína Chalupová, Artefactes
Překlad resumé do angličtiny: Anne Johnson
Vydalo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi v roce 2013.
Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
ISBN 978–80–905249–2–1 Vydání první

 

Cena: 
270 Kč