Loutky na frontě

Publikace z pera kurátora Richarda Matuly vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy ke stému výročí konce první světové války a vzniku novodobého českého státu. Představuje fenomén českého loutkářství na bojištích první světové války i v zázemí. Přibližuje osudy českých loutkářů na bojištích i příběhy „válečných“ loutek, např. loutkového divadla italských legionářů bratrů Kopeckých nebo plošných loutek Josefa Matěje Gottlieba vyrobených z dopisnic maďarské polní pošty. Popisuje rovněž i vznik prvních uměleckých loutkových scén v Čechách a jejich činnost za první světové války. 

 
Text a redakce: Richard Matula
Fotografie: Marie Sieberová
Obrazové podklady: MLK v Chrudimi, VÚA-VHA Praha, SOKA Písek, Archiv Divadla S+H
Grafická úprava a sazba: Marie Sieberová
Překlad resumé do angličtiny: Margaret Skodon
Vydalo: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi v roce 2018 u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a vzniku Československa.
Publikace vychází za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

Cena: 
80 Kč