Obrazy z dějin českého loutkářství

Kniha seznamuje čtenáře populárně naučnou formou s významným fenoménem české kultury – loutkářstvím. Bohatě obrazově vybavená kniha se zabývá jednotlivými úseky dějin českého loutkářství: vznikem loutkářské tradice v českých zemích, životem kočovných lidových loutkářů, rodinným a spolkovým loutkovým divadlem i výtvarnou podobou loutek a dekorací. Přední odborníci v oboru loutkářství v jednotlivých kapitolách přibližují srozumitelně a poutavě etapy, kterými české loutkářství ve svém vývoji prošlo. Dosud nepublikované historické obrazové materiály ze sbírky Muzea loutkářských kultur v Chrudimi názorně ukazují, jak silně spoluutvářelo naši divadelní kulturu, bez ohledu na to, že nespravedlivě dlouho nebylo chápáno jako „velké umění“. Tato kniha je přirozenou součástí jeho rehabilitace. Všechny kapitoly mají resumé v angličtině, popisky k reprodukcím jsou dvojjazyčné.

Kniha v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2012 postoupila do užšího výběru a byla oceněna čestným uznáním v kategorii muzejní publikace roku 2012 v soutěži Gloria musaealis.

 

Odborná redakce: Zuzana Vojtíšková
Text: Jaroslav Blecha, Alice Dubská, Alena Exnarová, Lenka Jaklová, Miloslav Klíma, Kateřina Lešková Dolenská, Nina Malíková, Petr Pavlovský, Luděk Richter
Jazyková redakce: Tereza Hýsková
Obálka, grafická úprava a sazba: Štěpán Marko a Jan Horčík'
Výběr fotografií: Lucie Miklovičová, Michal Drtina, Zuzana Vojtíšková
Vydala:  Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci se Sdružením pro podporu tradic východočeského loutkářství a Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi.
ISBN 978-80-7331-279-4  (Akademie múzických umění v Praze) 
ISBN 979-80-905249-1-0  (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi)

 

Cena: 
370 Kč