Pavel Kalfus, scénograf

Publikaci Pavel Kalfus, scénograf vydalo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi v roce 2012 u příležitosti výstavy Alois Tománek a Pavel Kalfus: Společně, každý svou cestou, která mapovala uměleckou tvorbu těchto dvou významných scénografů loutkového divadla a oslavovala jejich 70. výročí narození. Muzeum chtělo tímto počinem upozornit na neobyčejný rozsah, kontinuitu a mnohotvárnost jejich práce a její význam pro českou profesionální divadelní loutkářskou tvorbu.

Autorka publikace Andrea Králová se v první kapitole věnuje zařazení tvorby Pavla Kalfuse do kontextu české loutkářské scénografie uplynulých desetiletí. Další kapitoly věnované popisu a rozboru vybraných inscenací doprovázejí dobové fotografie zachycující výslednou jevištní podobu Kalfusových děl a doplňují je jeho výtvarné návrhy i detailní fotografie loutek. V rozsahu této publikace nebylo možné zachytit všechna díla Pavla Kalfuse (z více než sta divadelních výprav u nás i v zahraničí), ale autorka se pokusila představit alespoň nejvýraznější z nich. Kapitola Jak se dělá divadlo s Pavlem Kalfusem zachycuje dojmy Simony Chalupové z jejich společné práce v Polsku. V závěrečném rozhovoru jsou zaznamenány inspirační zdroje tohoto výjimečného scénografa, jeho názory na divadlo i smysl pedagogické práce: „Jako pedagogové v podstatě nemůžeme studenty nic naučit, my jsme zde od toho, abychom jim svými praktickými i teoretickými zkušenostmi pomáhali hledat vlastní názor…“ Pavel Kalfus formoval a vedl od roku 1990 kabinet scénografie Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU Praha a vychoval řadu výborných scénografů.

 

Koncepce: Simona Chalupová
Text: Andrea Králová, Simona Chalupová
Fotografie: Josef Ptáček, Oldřich Pernica, Štěpán Bartoš
Obrazové podklady: archiv MLK, archiv Pavla Kalfuse, archiv Josefa Ptáčka, archiv Simony Chalupové, archiv Naivního divadla Liberec, archiv divadla MINOR
Grafická úprava: Michal Kukačka, Mančaft
Obrazová redakce: Andrea Králová
Redakce: Simona Chalupová, Karolína Chalupová, Artefactes
Vydalo: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi u příležitosti výstavy Pavel Kalfus a Alois Tománek: Společně, každý svou cestou.
Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
ISBN 978–80–905249–2–7 

 

Cena: 
180 Kč