UNI...CO? UNIMA!

Publikace vydaná k 90. výročí založení mezinárodní loutkářské organizace UNIMA mapuje českou stopu v historii této instituce od jejího založení v roce 1929 v Praze po současnost.

 

 

Editor: Nina Malíková
Texty: Simona Chalupová, Jarmil Chládek, Nina Malíková, Michael Meschke, Jan Novák, Martina Pecková Černá
Odborná redakce: Nina Malíková
Redakční spolupráce: Eva Brabencová
Obrazové přílohy: archiv MLK v Chrudimi, archiv Divadla S+H, archiv divadla Říše loutek, Archiv města Plzně, archiv Michaela meschkeho, archiv Ladislava Kaisra
Foto: Štěpán Bartoš, Beata Berg, Stanislav Boloňský, Václav Chochola, Ivana Krennerová, Patricia Leeson, Frank Wenig
Grafická úprava a sazba: Kristýna Vilčová
Překlad do angličtiny: Margaret Skodon

 

Cena: 
191 Kč