Důležité informace pro pedagogy a doprovod

 • Vzdělávací programy muzea mají návaznost na RVP (Rámcově vzdělávací programy).
 • Většinu programů lze přizpůsobit probírané školní látce. Na konkrétní podobě programu je třeba se domluvit předem.
 • U programů jsou uvedeny vzdělávací oblasti. Některé programy nezasahují do všech uvedených vzdělávacích oblastí, jednotlivé aktivity při realizaci programu lze připravit dle potřeby.
 • Prohlídka expozice trvá cca 40 minut, časová náročnost uvedená u jednotlivých programů tuto dobu nezahrnuje.
 • Cena za žáka je buď 80 Kč, kdy cena zahrnuje i vstup do expozice a na výstavy, nebo 40 Kč bez prohlídky expozice a výstav. U programů konaných v expozici je cena vždy 80 Kč za žáka.
 • Pedagogický doprovod má vstup zdarma vždy 1 os. na 10 dětí. V případě doprovodu ZTP a asistentů je vstup volný samozřejmostí.
 • Kapacita programů je stanovena na cca 20 osob, při větším počtu návštěvníků lze skupinu rozdělit.
 • Muzeum vytváří také i vzdělávací programy na míru nebo individuální programy pro skupiny se specifickými potřebami.
 • Některé programy lze se skupinou absolvovat i přímo ve vaší škole.
 • Během programu může pedagog využít zázemí s kavárnou a svěřit skupinu lektorovi.
 • Pokud se rozhodnete absolvovat program se skupinou, nezasahujte prosím do práce lektora, aby nebyl program narušen. V případě nutnosti sdělte lektorovi svou připomínku v ústraní.

 

Děkujeme