Důležité informace pro pedagogy a doprovod

  • Vzdělávací programy muzea mají návaznost na RVP (Rámcově vzdělávací programy).
  • Většinu programů lze přizpůsobit probírané školní látce. Na konkrétní podobě programu je třeba se domluvit předem.
  • U programů jsou uvedeny vzdělávací oblasti. Některé programy nezasahují do všech uvedených vzdělávacích oblastí, jednotlivé aktivity při realizaci programu lze připravit dle potřeby.
  • Prohlídka expozice trvá cca 40 minut, časová náročnost uvedená u jednotlivých programů tuto dobu nezahrnuje.
  • Cena za žáka je 50 Kč – cena zahrnuje i vstup do expozice a na výstavy (pokud není dohodnuto dohodnuto jinak).
  • Kapacita programů je stanovena na cca 20 osob, při větším počtu návštěvníků lze skupinu rozdělit.
  • Muzeum vytváří také i vzdělávací programy na míru nebo individuální programy pro skupiny se specifickými potřebami.
  • Některé programy lze se skupinou absolvovat i přímo ve vaší škole.
  • Během programu může pedagog využít zázemí s kavárnou a svěřit skupinu lektorovi.
  • Pokud se rozhodnete absolvovat program se skupinou, nezasahujte prosím do práce lektora, aby nebyl program narušen. V případě nutnosti sdělte lektorovi svou připomínku v ústraní.

 

Děkujeme