Předškolní skupiny

Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro mateřské školy a pro skupiny dětí ve věku od 3 do 7 let. Všechny programy navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy).

Cena za lektorované programy činí: 
80 Kč / dítě včetně prohlídky expozice i výstav
40 Kč / dítě pouze za program bez prohlídky muzea   

 U programu Zatoulaná princezna, realizovaného přímo v expozici, je cena 80 Kč / dítě.        

  • program je realizován při minimálním počtu 5 účastníků
  • doprovod zdarma na každých 10 účastníků
  • po dohodě lze také s vybraným zážitkovým programem přijet přímo k Vám do školky
  • lze připravit i program dle vašich požadavků a potřeb

Více informací Vám poskytne Olga Havlíková na telefonním čísle 734 203 261 nebo emailu olga.havlikova@puppets.cz.

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

Stálé programy

Zatoulaná princezna
Vhodné pro děti od 3 do 7 let
Čas – 60 minut
Zážitkový program

 

Vánoční programy
 

Mikuláš a ti druzí
Pro děti od 4 do 8 let
Čas: 90–120 minut
Zážitkový program, workshop

My tři králové....
Pro děti od 3 do 12 let
Čas: 30–40 minut / expozice 45 minut
Divadelní představení 

 

Motýli

Vhodné pro děti od 3 do 8 let
Kapacita: 20 dětí
Časová náročnost: 45 minut program + 40 minut prohlídka expozice

Někteří živočichové vidí barvy, které lidem zůstávají skryty. Například mnozí motýli nesou na povrchu svého těla kresby či vzory viditelné pouze pod UV světlem. Děti si při programu s tímto fenoménem seznámí a  vyrobí si svého vlastního barevného motýla, který přímo zazáří v prostoru s UV světlem. Jedná se o jednoduchou výrobu motýla na drátku. Při zdobení motýla budou děti používat lepidla a trhaný papír. Starší děti mohou používat nůžky a černou fixu.

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, pracovní

 

Zatoulaná princezna

Vhodné pro děti od 3 do 7 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 40 - 70 minut

Zážitkový program začíná příchodem Kašpárka, který hledá zatoulanou princeznu. Pomohou ji děti Kašpárkovi najít? Cesta vede muzeem a děti se během hledání seznámí se základními typy loutek a sbírají indicie k nalezení ztracené princezny. Na konci svého úsilí princeznu opravdu najdou a vysvobodí ji ze zakletí.

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Mikuláš a ti druzí

Program lze objednat na období od 15. 11. – 20. 12.
Vhodné pro děti od 4 do 8 let
Časová náročnost: 90 – 120 minut

Kdo byl Mikuláš a proč dětem naděluje dárky a drobnosti? Kdo Mikuláše na jeho pouti doprovází? Na tomto programu se děti dozvědí něco z historie mikulášské nadílky i drobnosti o postavách čerta a anděla. Jednoduchý program je založený na hledání částí papírových loutek v muzeu. Po prohlídce následuje v ateliéru setkání s lektorem, který dětem vysvětlí původ a vývoj jednotlivých postav. Děti si poté loutky společně sestaví a dozdobí.

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

 

My tři králové....

Program lze objednat na období od 15. 11. – 10. 1.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let
Časová náročnost: 30 – 40 minut + 45 minut na prohlídku expozice

Vánoční loutková stínohra o putování tří králů do Betléma. Kdo byli tito tři mudrcové a jaké dary přinesli právě narozenému Ježíškovi? 

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální