Předškolní skupiny

Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro mateřské školy a pro skupiny dětí ve věku od 3 do 7 let. Všechny programy navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy).

Muzejní pedagogika se zabývá zprostředkováním umění formou zážitku, tvořivé činnosti nebo diskuse. Skrývá v sobě rozmanité formy aktivizujících programů určené pro různé sociální skupiny. Orientuje se především na autentičnost a zážitek. Zprostředkování umění je důležité pro účastníky programu k pochopení jednotlivých souvislostí a k iniciaci nad dílem přemýšlet.

Vstupné
Cena zážitkových programů                   50 Kč / dítě 

  • cena zahrnuje i vstup do stálé expozice a na výstavy
    (pokud není dohodnuto jinak)

Kapacita je stanovena na cca 20 žáků, při větším počtu je třeba skupinu rozdělit. Program je realizován při minimálním počtu 5 účastníků

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

Stálé programy:

Zatoulaná princezna
pro děti od 3 do 7 let
zážitkový program

 

 

Zatoulaná princezna

Vhodné pro děti od 3 do 7 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 40 - 70 minut

Zážitkový program začíná příchodem Kašpárka, který hledá zatoulanou princeznu. Pomohou ji děti Kašpárkovi najít? Cesta vede muzeem a děti se během hledání seznámí se základními typy loutek a sbírají indicie k nalezení ztracené princezny. Na konci svého úsilí princeznu opravdu najdou a vysvobodí ji ze zakletí.

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské