Předškolní skupiny

Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro mateřské školy a pro skupiny dětí ve věku od 3 do 7 let. Všechny programy navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy).

Muzejní pedagogika se zabývá zprostředkováním umění formou zážitku, tvořivé činnosti nebo diskuse. Skrývá v sobě rozmanité formy aktivizujících programů určené pro různé sociální skupiny. Orientuje se především na autentičnost a zážitek. Zprostředkování umění je důležité pro účastníky programu k pochopení jednotlivých souvislostí a k iniciaci nad dílem přemýšlet.

Vstupné
Cena zážitkových programů                   80 Kč / dítě 
Pozor! Do konce roku výhodná cena 60 Kč / dítě

  • cena zahrnuje i vstup do stálé expozice a na výstavy
    (pokud není dohodnuto jinak)

Kapacita je stanovena na cca 20 žáků, při větším počtu je třeba skupinu rozdělit. Program je realizován při minimálním počtu 5 účastníků

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

Aktuální programy k probíhajícím výstavám:

Motýli
pro děti od 3 do 8 let
výtvarný program - workshop
lze objednat od 3. 2. 2020 do 9. 1. 2022

Stálé programy:

Zatoulaná princezna
pro děti od 3 do 7 let
zážitkový program

Motýli

Vhodné pro děti od 3 do 8 let
Kapacita: 20 dětí
Časová náročnost: 45 minut program + 40 minut prohlídka expozice

Někteří živočichové vidí barvy, které lidem zůstávají skryty. Například mnozí motýli nesou na povrchu svého těla kresby či vzory viditelné pouze pod UV světlem. Děti si při programu s tímto fenoménem seznámí a  vyrobí si svého vlastního barevného motýla, který přímo zazáří v prostoru s UV světlem. Jedná se o jednoduchou výrobu motýla na drátku. Při zdobení motýla budou děti používat lepidla a trhaný papír. Starší děti mohou používat nůžky a černou fixu.

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, pracovní

 

Zatoulaná princezna

Vhodné pro děti od 3 do 7 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 40 - 70 minut

Zážitkový program začíná příchodem Kašpárka, který hledá zatoulanou princeznu. Pomohou ji děti Kašpárkovi najít? Cesta vede muzeem a děti se během hledání seznámí se základními typy loutek a sbírají indicie k nalezení ztracené princezny. Na konci svého úsilí princeznu opravdu najdou a vysvobodí ji ze zakletí.

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské