Rezervace

Konkrétní program a podrobnosti, stejně tak jako vytvoření programu na míru či možnosti prováznanosti s ŠVP, můžete konzultovat s Olgou Havlíkovou  na telefonním čísle 734 203 261 nebo ještě lépe mailem na adrese olga.havlikova@puppets.cz.