Školní a zájmové skupiny

Chcete zkvalitnit výuku a vyzkoušet některý z našich programů pro ukotvení probírané látky ve škole? Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro základní a střední školy, pro skupiny dětí ve věku od 7 do 100 let. Vzdělávací programy MLK navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy) a většina z nich lze i propojit s ŠVP Vaší školy. S vybranými programy lze také přijet přímo k Vám!

Muzejní pedagogika se zabývá zprostředkováním umění formou zážitku, tvořivé činnosti nebo diskuse. Skrývá v sobě rozmanité formy aktivizujících programů určené pro různé sociální skupiny. Orientuje se především na autentičnost a zážitek. Zprostředkování umění je důležité pro účastníky programu k pochopení jednotlivých souvislostí a k iniciaci nad dílem přemýšlet.

Vstupné

Cena lektorovaných programů                   80 Kč / dítě
Pozor! Do konce roku výhodná cena 60 Kč / dítě

  • cena zahrnuje i vstup do stálé expozice a na výstavy 
  • program je realizován při minimálním počtu 5 účastníků
  • doprovod zdarma na každých 10 účastníků
  • po dohodě lze také s vybraným zážitkovým programem přijet přímo k vám do školy
  • lze připravit i program dle vašich požadavků a potřeb

Více informací Vám poskytne Olga Havlíková na telefonním čísle 734 203 261 nebo emailu olga.havlikova@puppets.cz.

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

 

Nové programy
–​ v nabídce pouze dočasně k aktuálním výstavám:

Ultrafialové retro: výstava seznamuje s Luminiscenčním divadlem Františka Tvrdka

Zvěrokruh
Program lze objednat od 3. 2. 2020 do 9. 1. 2022
Vhodné pro děti od 6 do 15 let i dospělé
Čas – 50 minut / expozice 40 minut

Motýli
Program lze objednat od 3. 2. 2020 do 9. 1. 2022
Vhodné pro děti od 3 do 8 let 
Čas – 45 minut / expozice 40 minut

Hnízdo pro duši: výstava seznamuje s uměleckou tvorbou lidí s postižením

Maska
Program lze objednat od 9. 3. do 1. 11. 2020
Vhodné pro děti od 6 do 15 let i dospělé

 

Stálé programy:

Magický svět loutek ožívá
pro děti od 6 do 15 let
zážitkový program

Rodinné loutkové divadlo
pro děti od 6 let do 15 let
workshop 

Stínové loutky
pro děti od 6 do 100 let
workshop

Kočovní loutkáři
pro děti od 10 do 100 let
zážitkový program, workshop

Poznáváme Chrudim
vhodné pro děti od 7 do 14 let
časová náročnost 4 – 6 hodin
zážitkový program, workshop
ve spolupráci s Regionálním muzeem

Mladí muzejníci
program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi
pro děti od 8 do 16 let
zážitkový program

Vánoční programy:
Betlém - stínový nebo do krabice
pro děti od 6 do 15 let
zážitkový program, workshop

Mikuláš a ti druzí
pro děti od 4 do 8 let
zážitkový program, workshop

My tři králové....
pro děti od 3 do 12 let
zážitkový program, workshop

 

Popis programů:

Magický svět loutek ožívá

Vhodné pro děti od 6 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 70 minut

Zážitkový program, který formou hry zpestří prohlídku vystavených exponátů. Účastníci programu absolvují přímo ve výstavních sálech drobné aktivity, které podporují fantazii i verbální a neverbální komunikaci. Program podněcuje ke spolupráci ve skupině a rozvíjí pozorovací dovednosti i logické myšlení. Prohlídka expozice probíhá formou dialogu lektora a jednotlivce nebo skupiny, při programu se částečně využívá práce s loutkou.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské
 

Rodinné loutkové divadlo

Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 60 – 90 minut + 40 minut na prohlídku expozice
Použitý materiál: karton, špejle, fixy, barevné papíry, lepidlo, pastelky

Účastníci programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Při výrobě obvykle vycházíme z lidových pohádek, téma však lze i zkoordinovat s ŠVP i aktuálně probíraným učivem. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami. Jednotlivé příběhy mohou děti v případě nedostatku času inscenovat již ve škole. Při tomto programu si děti osvojují umění analyzovat příběhy nebo mohou svou kreativitu směřovat do výtvarných aktivit.

Příklad z praxe: Téma chovatelství
V úvodní evokaci shrneme vše, co již děti znají. Můžemesi rozdělit zvířata na ta, která žijí doma nebo na dvorku. Po rozdělení skupiny mohou děti vyrábět loutky zvířátek a prostředí, ve kterém žijí apod. Stejný postup lze použít např. pro zopakování si důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.
Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, přírodopis, zeměpis, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Stínové loutky

Vhodné pro děti od 6 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 45 – 80 minut + 40 minut na prohlídku expozice
Použitý materiál: dráty, papíry a čtvrtky, tavná pistole

Výtvarně-dramatický program děti seznamuje s tradicí a specifiky stínového divadla Orientu. Účastníci si vyrobí vlastní stínovou loutku, mohou pracovat také ve skupinách a vytvořit loutky pro konkrétní příběh. Téma může být smyšlené, všeobecně známé (např. pohádky) nebo lze program zkoordinovat s ŠVP. Hru s loutkami si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem, kde zjistí, že pro správné fungování stínohry je potřeba hlídat nejen své stíny, ale dávat pozor i na spoluherce.

Příklad z praxe: Téma 1. světová válka
V úvodní evokaci shrneme vše, co si děti vybaví z této zásadní epochy moderních dějin. Po prvním brainstormingu vybereme základní téma, rozdělíme si jednotlivé role a děti si vyrobí loutky. Nakonec s loutkami jednotlivé scény zahrají. Stejný postup lze použít např. pro zopakování si důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.
Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, přírodopis, zeměpis, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů,komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Kočovní loutkáři

Vhodné pro děti od 8 let
Kapacita max. 20 dětí
Časová náročnost: 120 minut + 40 minut na prohlídku expozice
Použitý materiál: balicí papír, papír, nůžky, temperové nebo vodové barvy

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, ve kterých si vyrobí plakát, malované zadní prospekty a zahrají si epizodu z klasických loutkových her, které se hrály v době, kdy loutkáři kočovali (Don Šajn, Jenovéfa, Faust). Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem některé ze zmíněných her. Program rozvíjí nejen kreativitu a výtvarné cítění, ale i jazykovou kulturu a vyjadřovací schopnosti. Účastníci se mohou sami rozhodnout, v jaké skupině budou pracovat – někteří tvoří scénář, jiní malují kulisy nebo hrají představení.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Poznáváme Chrudim - Kacafírkovo dobrodružství

Vhodné pro děti od 7 do 14 let
Kapacita max. 30 dětí
Časová náročnost cca 5 hodin (optimální čas je od 9 do 14 h)
Cena: 60 Kč/žák

Nezahrnuje prohlídky muzeí

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období. Každá trasa spolupracuje s jiným muzeem a také s Turistickým informačním centrem. Trasa mezi Regionálním muzeem a MLK se jmenuje Kacafírkovo dobrodružství. Více zde.

Kacafírkovo dobrodružství
Během trasy si žáci osvojí pojmy legenda, pověst, mýtus a pohádka. Seznámí se s událostmi, které se staly základem významných příběhů města Chrudimi, ale také s postavou čtveráka Kacafírka. Na jednotlivých stanovištích žáci plní úkoly a získávají indicie do „hracího plánu“ získaného na začátku trasy. Příběhy o Kacafírkovi na konci své cesty zdramatizují.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení a řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Trasa mezi TIC a Regionálním muzeem
Za dominikánským pokladem
Trasa zavede vaše žáky do nejstarších dob osídlení našeho města. Díky mapě najdou cestu k dominikánskému pokladu. Zábavnou formou zjistí, jak se žilo ve středověkém městě.

Trasa mezi Regionálním muzeem a Muzeem barokních soch
Příběh tesaný do kamene
Indicie, které na trase získají, seznámí vaše žáky s prostředím barokní sochařské dílny. Porozumí pojmům světec, patron, atribut, zázrak, poutě nebo relikvie. Sami vytvoří živé sousoší a sepíší legendu o jednotlivých postavách.

 

Mladí muzejníci

Vhodné pro děti od 8 do 16 let
Kapacita cca 20 dětí v muzeu
Časová náročnost: 120 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje s fantazií účastníků, schopností interpretace a s hledáním souvislostí. Mladí muzejníci si vytváří své muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují různé předměty, vypisují katalogizační karty, vymýšlí doprovodné programy atd. Účastníci pracují ve skupinách. Na závěr si jednotlivé skupiny vzájemně svá imaginární muzea prezentují.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Zvěrokruh

Program lze objednat od 3. 2. 2020 do 9. 1. 2022
Vhodné pro děti od 6 do 15 let i dospělé 
Čas – 50 minut / expozice 40 minut

Asi před třemi až čtyřmi tisíci lety astrologové zkoumali vesmír a určili 12 znamení zvěrokruhu. Téměř každý z nás ví, v jakém znamení je narozený. Děti se seznámí s historií horoskopu, jak jej známe nyní, ale i historií čínského horoskopu. Na základě toho si vytvoří svou vlastní loutku/obrázek, který díky jednoduchému kouzlu bude pod UV světlem zářit. Děti si při tomto výtvarném programu mimo jiné zdokonalí přesnost a naučí se zjednodušovat tvary. Pracovat budou s předlohou, fixou, luminiscenční barvou, fólií, nůžkami a lepidlem.

Vzdělávací oblasti
Člověk a společnost, člověk a jeho svět, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní

Motýli

Program lze objednat od 3. 2. 2020 do 9. 1. 2022
Vhodné pro děti od 3 do 8 let 
Čas – 45 minut / expozice 40 minut

Někteří živočichové vidí barvy, které lidem zůstávají skryty. Například mnozí motýli nesou na povrchu svého těla kresby či vzory viditelné pouze pod UV světlem. Děti si při programu s tímto fenoménem seznámí a  vyrobí si svého vlastního barevného motýla, který přímo zazáří v prostoru s UV světlem. Jedná se o jednoduchou výrobu motýla na drátku. Při zdobení motýla budou děti používat lepidla a trhaný papír. Starší děti mohou používat nůžky a černou fixu.

Vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, pracovní

Maska

Program lze objednat od 9. 3. do 1. 11. 2020
Vhodné pro děti od 6 do 15 let i dospělé 
Čas – 60 minut / expozice 40 minut

Každý z nás občas nosí masku – masku radosti, bezstarostnosti nebo nedotknutelnosti. Maska tak zakrývá totožnost svého nositele a zpravidla předstírá nebo propůjčuje nějakou jinou. Vyskytuje se prakticky ve všech známých kulturách a slouží k velmi rozmanitým účelům. Masky také mohou být nositeli konkrétních emocí. Při programu se děti budou zabývat emocemi a charaktery, budou hledat souvislosti i inspiraci v obrazech surrealistického malíře Joana Miróa. Nakonec si každý vyrobí svou masku z kartonu.

Vzdělávací oblasti
Člověk a společnost, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní

Velikonoce

Středa 8. dubna 2020 od 9 do 14 hodin
Vhodné pro děti od 3 do 12 let 
Čas 60 – 120 minut

Muzeum každý rok připravuje Velikonoční akci pro rodiny s dětmi. Do 14 hodin ale bude prohlídka přizpůsobena i pro návštěvy z MŠ a ZŠ. Připravena bude tematická prohlídka expozice s pracovními listy, které si děti vyplní a seznámí se s důležitými momenty v přírodě při nadcházejícím jaru. V herně muzea a na terasách budou k vidění i živá zvířátka. V případě zájmu a dostatku času lze domluvit i tematický workshop.

 

Pohádkový dům

Pátek 5. června 2020 od 8 do 14 hodin
Vhodné pro děti od 3 do 12 let 
Čas 90 minut

Mydlářovský dům se tento den promění v říši pohádek. Děti si budou moci vyplnit pohádkové pracovní listy, které prověří jejich znalost lidových pohádek. Listy budou připraveny pro děti z MŠ a jiné pro děti ze ZŠ. Součástí programu bude drobný pohádkový workshop.

 

Betlém - stínový nebo do krabice

Program lze objednat na období od 15. 11. - 20. 12.
Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 50 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Na principech stálých pogramů v nabídce si účastníci programu vyrobí a zahrají scény z příběhu o narození Ježíška.

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověka  a jeho svět, člověk a společnost, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Mikuláš a ti druzí

Program lze objednat na období od 15. 11. - 20. 12.
Vhodné pro děti od 4 do 8 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 90 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Kdo byl Mikuláš a proč dětem naděluje dárky a drobnosti? Kdo Mikuláše na jeho pouti doprovází? Na tomto programu se děti dozvědí něco z historie mikulášské nadílky i drobnosti o postavách čerta a anděla. Jednoduchý program je založený na hledání částí papírových loutek v muzeu. Po prohlídce následuje v ateliéru setkání s lektorem, který dětem vysvětlí původ a vývoj jednotlivých postav. Děti si poté loutky společně sestaví a dozdobí.

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

 

My tři králové....

Program lze objednat na období od 15. 11. - 4. 1.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 30 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Vánoční loutková stínohra o putování tří králů do Betléma. Kdo byli tito tři mudrcové a jaké dary přinesli právě narozenému Ježíškovi? 

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální