Školní a zájmové skupiny

Chcete zkvalitnit výuku a vyzkoušet některý z našich programů pro ukotvení probírané látky ve škole? Nahlédněte do nabídky tvořivých a zážitkových programů muzea pro základní a střední školy, pro skupiny dětí ve věku od 7 do 100 let. Vzdělávací programy MLK navazují na RVP (Rámcově vzdělávací programy) a většina z nich lze i propojit s ŠVP Vaší školy. S vybranými programy lze také přijet přímo k Vám!

Muzejní pedagogika se zabývá zprostředkováním umění formou zážitku, tvořivé činnosti nebo diskuse. Skrývá v sobě rozmanité formy aktivizujících programů určené pro různé sociální skupiny. Orientuje se především na autentičnost a zážitek. Zprostředkování umění je důležité pro účastníky programu k pochopení jednotlivých souvislostí a k iniciaci nad dílem přemýšlet.

Vstupné

Výhodná nabídka Permanentka pro školy

  • Permanentka je vystavena pro celou školu a mohou ji využít všechny třídy. Je platná pouze pro objednávku lektorovaných programů za velmi výhodných podmínek – 30 Kč / dítě 
  • Chcete si objednat permanentku? Objednávkový formulář naleznete zde.

Cena lektorovaných programů                   50 Kč / dítě

  • cena zahrnuje i vstup do stálé expozice a na výstavy 
  • program je realizován při minimálním počtu 5 účastníků
  • po dohodě lze také s vybraným zážitkovým programem přijet přímo k vám do školy
  • lze připravit i program dle vašich požadavků a potřeb

Více informací Vám poskytne Olga Havlíková na telefonním čísle 734 203 261 nebo emailu olga.havlikova@puppets.cz.

 

Aktuálně si můžete vybrat z těchto programů:

Vlákna
pro děti od 10 do 100 let
zážitkový program, workshop
program k výstavě "Tanec kolem baletky"
lze si objednat do 12. 1. 2020

Vizuální kouzlo
pro děti od 8 do 100 let
zážitkový program, workshop
program k výstavě "Natrach Ditrach"
lze si objednat do 2. 2. 2020

Vánoční programy:
Betlém - stínový nebo do krabice
pro děti od 6 do 15 let
zážitkový program, workshop

Mikuláš a ti druzí
pro děti od 4 do 8 let
zážitkový program, workshop

My tři králové....
pro děti od 3 do 12 let
zážitkový program, workshop

Stálé programy:
Magický svět loutek ožívá
pro děti od 6 do 15 let
zážitkový program

Rodinné loutkové divadlo
pro děti od 6 let do 15 let
workshop 

Stínové loutky
pro děti od 6 do 100 let
workshop

Divadlo věcí
pro děti od 9 do 100 let
zážitkový program, workshop

Kočovní loutkáři
pro děti od 10 do 100 let
zážitkový program, workshop

Poznáváme Chrudim
vhodné pro děti od 7 do 14 let
časová náročnost 4 – 6 hodin
zážitkový program, workshop
ve spolupráci s Regionálním muzeem

Mladí muzejníci
program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi
pro děti od 8 do 16 let
zážitkový program

 

 

 

Popis programů:

Magický svět loutek ožívá

Vhodné pro děti od 6 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 70 minut

Zážitkový program, který formou hry zpestří prohlídku vystavených exponátů. Účastníci programu absolvují přímo ve výstavních sálech drobné aktivity, které podporují fantazii i verbální a neverbální komunikaci. Program podněcuje ke spolupráci ve skupině a rozvíjí pozorovací dovednosti i logické myšlení. Prohlídka expozice probíhá formou dialogu lektora a jednotlivce nebo skupiny, při programu se částečně využívá práce s loutkou.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské
 

Rodinné loutkové divadlo

Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 60 – 90 minut + 40 minut na prohlídku expozice
Použitý materiál: karton, špejle, fixy, barevné papíry, lepidlo, pastelky

Účastníci programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Při výrobě obvykle vycházíme z lidových pohádek, téma však lze i zkoordinovat s ŠVP i aktuálně probíraným učivem. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami. Jednotlivé příběhy mohou děti v případě nedostatku času inscenovat již ve škole. Při tomto programu si děti osvojují umění analyzovat příběhy nebo mohou svou kreativitu směřovat do výtvarných aktivit.

Příklad z praxe: Téma chovatelství
V úvodní evokaci shrneme vše, co již děti znají. Můžemesi rozdělit zvířata na ta, která žijí doma nebo na dvorku. Po rozdělení skupiny mohou děti vyrábět loutky zvířátek a prostředí, ve kterém žijí apod. Stejný postup lze použít např. pro zopakování si důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.
Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, přírodopis, zeměpis, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Stínové loutky

Vhodné pro děti od 6 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 45 – 80 minut + 40 minut na prohlídku expozice
Použitý materiál: dráty, papíry a čtvrtky, tavná pistole

Výtvarně-dramatický program děti seznamuje s tradicí a specifiky stínového divadla Orientu. Účastníci si vyrobí vlastní stínovou loutku, mohou pracovat také ve skupinách a vytvořit loutky pro konkrétní příběh. Téma může být smyšlené, všeobecně známé (např. pohádky) nebo lze program zkoordinovat s ŠVP. Hru s loutkami si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem, kde zjistí, že pro správné fungování stínohry je potřeba hlídat nejen své stíny, ale dávat pozor i na spoluherce.

Příklad z praxe: Téma 1. světová válka
V úvodní evokaci shrneme vše, co si děti vybaví z této zásadní epochy moderních dějin. Po prvním brainstormingu vybereme základní téma, rozdělíme si jednotlivé role a děti si vyrobí loutky. Nakonec s loutkami jednotlivé scény zahrají. Stejný postup lze použít např. pro zopakování si důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.
Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, přírodopis, zeměpis, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů,komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Divadlo věcí

Vhodné pro děti od 8 let
Kapacita cca 20 dětí
Časová náročnost: 100 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Dramatický program je zaměřený na schopnosti interpretace různých předmětů denní potřeby (např. kuchyňské nádobí). Účastníci nejprve prozkoumají předmět, který si vyberou – hledají možnosti pohybu, zkoušejí zvuky. Dle vybraných předmětů se děti rozdělí na menší skupiny, společně vytvoří krátký příběh, dotvoří si předměty dle potřeby a příběh zdramatizují. Pro tento program je důležitá představivost a schopnost spolupráce. Vytvořené loutky zůstávají v muzeu. 

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Kočovní loutkáři

Vhodné pro děti od 8 let
Kapacita max. 20 dětí
Časová náročnost: 120 minut + 40 minut na prohlídku expozice
Použitý materiál: balicí papír, papír, nůžky, temperové nebo vodové barvy

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, ve kterých si vyrobí plakát, malované zadní prospekty a zahrají si epizodu z klasických loutkových her, které se hrály v době, kdy loutkáři kočovali (Don Šajn, Jenovéfa, Faust). Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem některé ze zmíněných her. Program rozvíjí nejen kreativitu a výtvarné cítění, ale i jazykovou kulturu a vyjadřovací schopnosti. Účastníci se mohou sami rozhodnout, v jaké skupině budou pracovat – někteří tvoří scénář, jiní malují kulisy nebo hrají představení.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Poznáváme Chrudim - Kacafírkovo dobrodružství

Vhodné pro děti od 7 do 14 let
Kapacita max. 30 dětí
Časová náročnost cca 5 hodin (optimální čas je od 9 do 14 h)
Cena: 60 Kč/žák

Nezahrnuje prohlídky muzeí

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období. Každá trasa spolupracuje s jiným muzeem a také s Turistickým informačním centrem. Trasa mezi Regionálním muzeem a MLK se jmenuje Kacafírkovo dobrodružství. Více zde.

Kacafírkovo dobrodružství
Během trasy si žáci osvojí pojmy legenda, pověst, mýtus a pohádka. Seznámí se s událostmi, které se staly základem významných příběhů města Chrudimi, ale také s postavou čtveráka Kacafírka. Na jednotlivých stanovištích žáci plní úkoly a získávají indicie do „hracího plánu“ získaného na začátku trasy. Příběhy o Kacafírkovi na konci své cesty zdramatizují.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení a řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Trasa mezi TIC a Regionálním muzeem
Za dominikánským pokladem
Trasa zavede vaše žáky do nejstarších dob osídlení našeho města. Díky mapě najdou cestu k dominikánskému pokladu. Zábavnou formou zjistí, jak se žilo ve středověkém městě.

Trasa mezi Regionálním muzeem a Muzeem barokních soch
Příběh tesaný do kamene
Indicie, které na trase získají, seznámí vaše žáky s prostředím barokní sochařské dílny. Porozumí pojmům světec, patron, atribut, zázrak, poutě nebo relikvie. Sami vytvoří živé sousoší a sepíší legendu o jednotlivých postavách.

 

Mladí muzejníci

Vhodné pro děti od 8 do 16 let
Kapacita cca 20 dětí v muzeu
Časová náročnost: 120 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje s fantazií účastníků, schopností interpretace a s hledáním souvislostí. Mladí muzejníci si vytváří své muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují různé předměty, vypisují katalogizační karty, vymýšlí doprovodné programy atd. Účastníci pracují ve skupinách. Na závěr si jednotlivé skupiny vzájemně svá imaginární muzea prezentují.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Vlákna

Program lze objednat do 12. 1. 2020
Vhodné pro děti od 10 do 100 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 60 – 90 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Pro restaurátora textilu je velmi důležité rozpoznat materiál použitý pro výrobu restaurovaného oděvu, vlajky, opony nebo textilních doplňků. Při programu se jeho účastníci detailně seznámí se strukturou jednotlivých textilních vláken (vlna, hedvábí, bavlna, len, silon apod.) a budou je moci pod mikroskopem prozkoumat. Neméně důležitou součástí práce restaurátora je také barvení látek. Proto si ve druhé části programu děti ve skupinách vyzkouší i tuto činnost a poznají, jak je těžké namíchat přesný odstín podle originálního vzoru. Program účastníky seznámí s pečlivou a časově náročnou prací muzejního restaurátora a umožní jim podívat se zblízka na materiály, se kterými se setkávají každý den.

Vzdělávací oblasti
umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a příroda
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

 

Vizuální kouzlo

Program lze objednat do 2. 2. 2020
Vhodné pro děti od 8 do 100 let
Kapacita max 15 dětí
časová náročnost: 60 minut  + 40 minut na prohlídku expozice

Účastníci programu nejprve vstoupí do prostoru výstavy Natrach Ditrach a vyzkouší si vytvořit kouzlo podle magické formule, kterou si sami ve výstavě sestaví. Na podobném principu poté budou žáci pracovat samostatně, vytvoří grafické fragmenty na improvizované diapozitivy. Nakonec dají  jednotlivé obrázky dohromady a jako skupina se rozhodnou, jak motivy nakombinují, přiloží je k sobě a promítnou na stěnu. Kouzlo bude zobrazeno i vyřčeno. Program účastníky také seznámí se základy optiky. Při práci se naučí uvědomit si prostor pro práci, pracovat jako jeden kolektiv a kombinací grafických motivů si budou žáci tříbit vkus.

Vzdělávací oblasti
Fyzika, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

 

Betlém - stínový nebo do krabice

Program lze objednat na období od 15. 11. - 20. 12.
Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 50 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Na principech stálých pogramů v nabídce si účastníci programu vyrobí a zahrají scény z příběhu o narození Ježíška.

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověka  a jeho svět, člověk a společnost, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Mikuláš a ti druzí

Program lze objednat na období od 15. 11. - 20. 12.
Vhodné pro děti od 4 do 8 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 90 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Kdo byl Mikuláš a proč dětem naděluje dárky a drobnosti? Kdo Mikuláše na jeho pouti doprovází? Na tomto programu se děti dozvědí něco z historie mikulášské nadílky i drobnosti o postavách čerta a anděla. Jednoduchý program je založený na hledání částí papírových loutek v muzeu. Po prohlídce následuje v ateliéru setkání s lektorem, který dětem vysvětlí původ a vývoj jednotlivých postav. Děti si poté loutky společně sestaví a dozdobí.

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

 

My tři králové....

Program lze objednat na období od 15. 11. - 4. 1.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let
Kapacita max 20 dětí
Časová náročnost: 30 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Vánoční loutková stínohra o putování tří králů do Betléma. Kdo byli tito tři mudrcové a jaké dary přinesli právě narozenému Ježíškovi? 

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální