Doprovodné programy a animace pro školy, školky a jiné kolektivy

Muzeum připravuje k jednotlivým výstavám lektorované programy pro skupiny, které probíhají v ateliéru v 1. patře MLK. Skupiny se mohou objednávat telefonicky na tel.: 734 203 261 nebo na emailu olga.havlikova@puppets.cz

Animační a výtvarné programy s lektorkou/lektorem

 • Cena: 50 Kč/dítě v ceně je vstup do muzea
 • Prohlídka expozice je cca 40 minut, časová náročnost u programů nezahrnuje dobu prohlídky expozice.
 • Kapacita programů je omezena, při větším počtu návštěvníků lze skupinu rozdělit.
 • U všech programů, které nemají určenou konečnou věkovou hranici, lze program uzpůsobit tak, aby byl pro starší žáky a studenty zajímavý a adekvátně náročný.
 • Většina programů má návaznost na RVP a ŠVP, program lze přizpůsobit probírané látce ve škole. Je třeba se však domlouvat ve větším časovém horizontu, aby měla lektorka dost času se s látkou seznámit.
 • Je možné po předchozí konzultaci se částečně na program připravit ve škole a konečný výstup realizovat v muzeu. Dochází tak k hlubšímu pochopení problematiky a realizace je kvalitnější v poměru ke strávenému času v muzeu (obvykle malá časová dotace ze strany škol). Tento způsob práce je nutné domluvit předem.
 • Po domluvě lze vytvořit i doprovodný program „na míru“ dle vašich požadavků. Tvoříme i individuální programy pro skupiny se specifickými potřebami (fyzicky i mentálně handicapovaní, senioři).

Stálé programy související se stálou expozicí

Prohlídka stálé expozice MLK (Magický svět loutek) s drobnými prvky animace

 • Vhodné pro děti od 6 let
 • Kapacita cca 20 dětí
 • Časová náročnost – 30 minut

Zážitkový program pro zpestření a pochopení expozice. Program probíhá v přítomnosti lektora či lektorky. V průběhu prohlídky žáci absolvují přímo v expozici drobné animace, díky nimž odhalí některé skryté potenciály vystavovaných artefaktů, pochopí různé souvislosti apod. Takové oživení v expozici dětem pomáhá udržet pozornost, vzbudit zájem o vystavované exponáty nebo je motivovat k další návštěvě.

Rodinné loutkové divadlo

 • Pro děti od 4 let (dle věku lze upravit náročnost programu)
 • Kapacita cca 20 dětí
 • Časová náročnost 40 – 90 minut
 • Použitý materiál: karton, špejle, laťky, barvy (tempery, fixy, pastelky)

Účastníci tohoto programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Při výrobě lze vycházet z typizovaných divadélek z minulosti nebo pracovat dle vlastní fantazie či popřípadě potřeby (možnost zkoordinovat s probíraným učivem ve škole – literatura, dějepis, výtvarná výchova). Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami.

Stínové loutky

 • Pro děti od 6 let
 • Kapacita cca 20 dětí
 • Časová náročnost 60 – 90 minut
 • Použitý materiál: tyčky, papíry a čtvrtky, tavná pistole

Výtvarný program zaměřený na seznámení se s fenoménem stínového divadla Orientu. Stínové divadlo se řídí specifickými pravidly. Děti si vyrobí vlastní stínovou loutku, kterou si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem. Program lze zaměřit buď pouze na vlastní výrobu jakékoliv stínové loutky (zkoordinovat s probíraným učivem) nebo se lze inspirovat Orientem a pravidly stínového divadla, použít vlastní příběh a aplikovat jej na tato pravidla.

Divadlo věcí

 • Pro děti od 7 let
 • Kapacita cca 20 dětí
 • Časová náročnost 60 – 90 minut

Dramatický program zaměřený na schopnosti interpretace různých předmětů. Využití i zvukových efektů. Účastníci zdramatizují příběh s použitím různých předmětů denní potřeby (např. kuchyňské nádobí). Příběh lze zkoordinovat s probíraným učivem ve škole – literatura, dějepis, občanská výchova apod. Jedná se o skupinovou práci dětí.

Kočovní loutkáři

 • Pro děti od 10 let
 • Kapacita max. 20 dětí
 • Časová náročnost cca 90 minut
 • Použitý materiál: balicí papír, papír, nůžky, temperové nebo vodové barvy

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, ve kterých si vyrobí plakát, malované zadní prospekty a zahrají si epizodu z klasických loutkových her, které se hrály v době, kdy loutkáři kočovali (Don Šajn, Jenovéfa, Faust). Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem některé ze zmíněných her.

Dočasné programy související s výstavou "Spejbl a Hurvínek na poličce"

Po stopách Hurvínka

 • Pro děti od 4 do 8 let
 • Kapacita max. 20 dětí
 • Časová náročnost cca 40 minut

Děti se vydají po stopách ztraceného Hurvínka, který utekl ze své poličky ve výstavě. V každém patře se Hurvínek 2x zastavil a zanechal stopu s komentářem. S dětmi tyto stopy odhalíme a projdeme stálou expozicí. Hravou formou zprostředkujeme základní informace k vystaveným loutkám v každém patře. A na konci cesty zcela jistě Hurvínka objevíme!

Sběratelství je vášeň

 • Pro děti od 12 do 15 let
 • Kapacita cca 20 dětí
 • Časová náročnost cca 60 - 90 minut

Být sběratelem je skoro tak napínavé jako být lovcem či detektivem – předměty našeho zájmu složitě vyhledáváme, prahneme po nich a získáváme je – tak se tvoří sbírka. Sběratelé si svou sbírku chrání a někteří ji čas od času vystaví. V tomto programu zkusíme nalézat předměty, určovat jejich význam a doplňovat sbírku. Při programu pracujeme s fantazií účastníků, schopností interpretace předmětů a hledáme i zdánlivé souvislosti. Práce probíhá v menších skupinách, které pak mezi sebou prezentují své sbírky.

Jiné programy

Loutky na frontě

Objednejte si tento program do školy/organizace – MLK přijede k vám

Na podmínkách realizace je třeba se domluvit předem (cestovné 8Kč/1km)

Program je nabízen od února 2015 do prosince 2018

 • Pro děti od 10 do 18 let
 • Kapacita cca 30 dětí
 • Časová náročnost cca 90 minut

Loutkářství má u nás dlouholetou tradici, nevymizelo dokonce ani ve Velké válce. Loutky doprovázely vojáky do zákopů anebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení pak byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Jak vypadalo loutkářství za První světové války přímo na frontě? Jak se dařilo kultuře celkově v této době? Odpovědi nabízí tento program. Krátký navazující výtvarný workshop zreflektuje tehdejší dobu a dá prostor účastníkům programu vlastní interpretaci.

Mladí muzejníci

Program si lze objednat i do škol – muzeum přijde za vámi

 • Pro děti od 8 do 16 let
 • Kapacita cca 20 dětí v muzeu
 • Časová náročnost cca 2 hodiny

Tento program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje také s fantazií účastníků, kteří si vytváří vlastní muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují předměty, vymýšlí doprovodné programy. Účastníci programu pracují ve skupinách, na závěr ostatním skupinám odprezentují své vlastní muzeum.

Dorota Mydlářová

Program vznikl ve spolupráci s o.s. Edugal

 • Pro děti od 8 do 14 let
 • Kapacita max. 20 dětí
 • Časová náročnost 3 hodiny

Dramaticko-výchovný program, který jeho účastníky seznámí s příběhem Doroty Mydlářové, dcery stavitele Mydlářovského domu. Se známou chrudimskou pověstí se spolu seznámíme s trochu realističtějšího pohledu a získáme na celý příběh vlastní názor.

Poznáváme Chrudim

 • Pro děti od 7 - 14 let
 • Kapacita max. 30 dětí
 • Časová náročnost cca 4 - 6 hodin
 • Cena: 60 Kč/žák

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období. Každá trasa spolupracuje s jiným muzeem a také s Turistickým informačním centrem. Více zde.