Soutěž v ulicích

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi slaví v tomto roce 50 let od svého založení!

Více o oslavách 50 let MLK

O soutěži

Soutěž začíná na Světový den loutkového divadla 21. března a celkově potrvá až do 4. 9. 2022.

U příležitosti oslav jubilea připravilo MLK soutěžní hru přímo v centru města Chrudimi. Možná jste si již ve výlohách obchodů všimli barevných „padesátek“ a loutek. Na výlohách jsou také nalepeny samolepky se soutěžními čísly. Loutky ve výlohách budou postupně přibývat celkem ve třech "vlnách" se samolepkami ve třech barvách. Najděte podle mapy všechna čísla stejné barvy, sečtěte je a výsledek zapište do herní karty. V případě druhé a třetí vlny je třeba obejít a zodpovědět i otázky z předchozích kol soutěže.  Herní karty jsou k dispozici v recepci MLK, kde se také vyplněné odevzdávají. Padesátky však můžete "lovit" i bez herní karty a na závěr si ji můžete vyzvednout, vyplnit a rovnou i odevzdat v MLK.  Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci. 

Soutěžní hra proběhne ve třech vlnách:
Slosování proběhne ve dnech 5. 5., 6. 6. a 9. 9. 2022. Výherce vyrozumíme emailem.

1. vlna od 21. 3. 2022 do 3. 5. 2022
Součet všech modrých čísel vám prozradí, kolik loutek se nachází ve sbírce muzea.
Pět výherců získá roční přenosnou permanentku do MLK pro 1 osobu.

2. vlna od 4. 5. 2022 do 2. 6. 2022
Součet všech červených čísel je počet zemí, ze kterých pocházejí loutky ze sbírky MLK.
Herní karta platí, pouze pokud máte vyplněné údaje i z první vlny.
Pět výherců získá roční přenosnou permanentku na akce MLK pro 1 osobu.

3. vlna od 3. 6. 2022 do 4. 9. 2022
Součet všech zelených čísel dá dohromady přibližnou dataci nejstarší loutky ze sbírky MLK.
Herní karta platí, pouze pokud máte vyplněné údaje i z první a druhé vlny.
Pět výherců získá roční permanentku do MLK pro celou rodinu.

Mapa

Na mapě je vyznačeno pět oblastí, ve kterých soutěž probíhá. Číslo, označuje počet soutěžních výloh v dané oblasti.