Dokumenty ke stažení

Sbírkotvorná komise:

doc. Mgr. Andrea Králová, Ph.D.

Mgr. Nina Malíková

Ing. Jan Novák

PhDr. Jaroslav Blecha

MgA. Robert Smolík

Rada muzea:

Ing. Milena Burdychová

Mgr. Stanislav Doubrava

Prof. Mgr. Miloslav Klíma

Mgr. Nina Malíková

Ing. Akad. Arch. Lubomír Svoboda

Mgr. Pavel Kobetič

Mgr. René Klimeš

MgA. Simona Chalupová

Ing. Hana Studničková

Bc. Richard Matula

Bc. Olga Havlíková

Ing. Kateřina Černohorská

 

Výroční zprávy

Dostává se vám do rukou v pořadí již několikátá výroční zpráva o činnosti našeho muzea. Promiňte, že pokaždé opakujeme základní informace o historii a poslání muzea. Považujeme je za podstatné, protože od nich se odvíjejí veškeré naše současné aktivity, s nimiž vás chceme touto formou seznámit. A někteří z vás se s naší zprávou možná setkávají poprvé. Berte prosím našivýroční zprávu jako naše malé poděkování za váš zájem a vaši přízeň.