Spolupráce s Národním muzeem v přírodě

V roce 2023 připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina, které je součástí Národního muzea v přírodě, společný projekt zaměřený na propagaci loutkářství a tradiční lidové kultury. Jeho účelem bylo obohatit program pro návštěvníky a poutavou formou vzájemně představit svoji činnost na půdě spřátelené instituce. Projekt laskavě podpořilo Ministerstvo kultury ČR, které je zřizovatelem obou muzeí.

Když muzea spolupracují

MLK i Muzeum v přírodě Vysočina jsou, vedle svojí geografické blízkosti, od samých počátků spřízněna i svým zaměřením na lidovou kulturu. Obě muzea oslavila roce 2022 padesát let svého trvání a při organizaci oslav, které se v Hlinsku i Chrudimi uskutečnily 2. července, navíc intenzivně spolupracovala. Na tuto spolupráci se, s laskavou podporou svého společného zřizovatele, Ministerstva kultury ČR, navázala i v roce letošním. Pro návštěvníky připravila v průběhu celého roku několik akcí, během nichž na půdě spřátelené instituce představila poutavou formou svoji činnost i některé ze zajímavých předmětů ze svých sbírek.  Hlinecký Betlém i skanzen na Veselém Kopci tak ožily loutkami a loutkářskou expozici v Chrudimi zase obohatily ukázky lidových řemesel a tradic.

Loutky míří na Veselý Kopec

Veselá sobota

Projekt odstartoval 25. března 2023 v Mydlářovském domě akcí nazvanou „Veselá sobota“. Na malé i velké návštěvníky čekaly tvůrčí dílny čerpající z odkazu tradiční lidové kultury, které připravili pracovníci Muzea v přírodě Vysočina. Návštěvníci si připomenuli dnes již zapomenuté příběhy, které si dříve lidé vyprávěli, seznámili se s tradiční, dnes již téměř zapomenutou, textilní technikou tzv. síťování a v zábavném kvízu se vydali za tajemnými předměty, jako např. pernice, drhlen, kratiknot či zlodějka, které dodnes ukrývají mnohé staré půdy.

Loutky mezi chaloupkami

V sobotu 20. května 2023 se zase loutky z chrudimského Mydlářovského domu vydaly mezi chaloupky na Veselý Kopec, aby návštěvníkům Muzea v přírodě Vysočina zpříjemnily jarní víkend. Návštěvníci se mohli vedle dvou loutkových představení těšit i na loutkové workshopy, v nichž uplatnily svoji fantazii a kreativitu všechny hravé duše. Pravidelné loutkové tvořivé dílny se konaly i v průběhu letní turistické sezóny v hlineckém Betlémě. Do Betléma jsme se s loutkami vydali i na podzim, a to 23. září 2023, kdy na návštěvníky čekala loutkářská zastavení v lidových chaloupkách a tvůrčí dílny s loutkami v hlavní roli.

Adventní zastavení

Celoroční společný projekt Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a Muzea v přírodě Vysočina se uzavřel 4. listopadu 2023, kdy jsme si v Mydlářovském domě v rámci přípravy na adventní období připomněli pozapomenuté lidové zvyky a tradice. Společně s návštěvníky jsme vyráběli tradiční slaměné vánoční ozdoby a naučili se péci tradiční staročeské kynuté pečivo. Kolegové z Muzea v přírodě Vysočina připravili pokračování oblíbeného kvízu Tajemství staré půdy, v němž se návštěvníci opět setkali s tajuplně vyhlížejícími předměty, které bývaly součástí běžného života našich předků.