Spolupráce s Národním muzeem v přírodě

V roce 2024 pokračuje díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR spolupráce Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a Muzea v přírodě Vysočina, které je součástí Národního muzea v přírodě. Cílem je opět oživit program obou institucí a propagovat tradiční lidovou kulturu včetně loutkářství. Pro návštěvníky jsou v průběhu celého roku připraveny tři velké kulturní akce s divadelními představeními, ukázkami lidových řemesel i rozmanitými tvůrčími dílnami s loutkovými a jinými motivy. Po dobu letních prázdnin bude také každý čtvrtek probíhat loutkový workshop v nádherném prostředí lidových chaloupek v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku.

První akce se koná již 11. 5. 2024 kdy opět Loutky míří na Veselý kopec.

 

Když muzea spolupracují

V roce 2023 poprvé připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina, které je součástí Národního muzea v přírodě, společný projekt zaměřený na propagaci loutkářství a tradiční lidové kultury. Jeho účelem bylo obohatit program pro návštěvníky a poutavou formou vzájemně představit svoji činnost na půdě spřátelené instituce. Projekt laskavě podpořilo Ministerstvo kultury ČR, které je zřizovatelem obou muzeí.

MLK i Muzeum v přírodě Vysočina jsou, vedle svojí geografické blízkosti, od samých počátků spřízněna i svým zaměřením na lidovou kulturu. Obě muzea oslavila roce 2022 padesát let svého trvání a při organizaci oslav, které se v Hlinsku i Chrudimi uskutečnily 2. července, navíc intenzivně spolupracovala. Na tuto spolupráci se, s laskavou podporou svého společného zřizovatele, Ministerstva kultury ČR, navázala i v roce následujícím. Pro návštěvníky připravila v průběhu celého roku několik akcí, během nichž na půdě spřátelené instituce představila poutavou formou svoji činnost i některé ze zajímavých předmětů ze svých sbírek.  Hlinecký Betlém i skanzen na Veselém Kopci tak ožily loutkami a loutkářskou expozici v Chrudimi zase obohatily ukázky lidových řemesel a tradic. K velké radosti spokojených návštěvníků spolupráce pokračuje i v roce 2024.

Loutky míří na Veselý Kopec