Komentované prohlídky

Muzeum nabízí komentovanou prohlídku stálé expozice Magický svět loutek nebo renesančního Mydlářovského domu, kde muzeum sídlí.

Prohlídku je možné domluvit a rezervovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 14 dní dopředu) na muzejním telefonním čísle + 420 469 620 310 nebo emailu hana.zitkova@puppets.cz.

  • o víkendech se zpravidla komentované prohlídky neposkytují, je však možné udělat výjimku
  • ​prohlídku lze objednat pro skupinu nejméně 5 osob, maximální kapacita jedné skupiny je 25 osob
  • časová náročnost je 60 minut
  • pro osoby s omezenou možností pohybu je k dispozici výtah
  • ​prohlídku lze objednat v českém, anglickém, francouzském, španělském nebo německém jazyce

Cena:
v českém jazyce: 300 Kč za skupinu + cena běžné vstupenky do muzea
v anglickém, francouzském, německém nebo španělském jazyce: 500 Kč za skupinu + cena běžné vstupenky do muzea

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka stálé expozice

Vstupte s námi do Magického světa loutek, naší stálé expozice! V prvním patře se seznámíte s počátky českého loutkářství spojenými s kočovnými marionetáři. V druhém patře se ocitnete mezi loutkami počátku 20. století a poznáte fenomén rodinných loutkových divadel. Ve třetím patře se dozvíte informace o stínovém loutkovém divadle Číny a Indonésie a zjistíte zajímavosti o dalších formách loutkářství Orientu.

Komentovaná prohlídka Mydlářovského domu

Poznejte nejvýznamnější renesanční architektonickou památku v Chrudimi – Mydlářovský dům! Dozvíte se spoustu zajímavostí o architektuře budovy i jejích proměnách v čase a nahlédnete do všech jejích zákoutí – od původních gotických sklepů až po věž nazývanou „hvězdárna“, odkud se budete moci pokochat krásným výhledem na Chrudim.

Sledujte náš aktuální program! Od září do června pořádáme cca dvakrát měsíčně komentovanou prohlídku pro jednotlivé návštěvníky muzea vždy od 14 hodin – zdarma k běžnému vstupnému.
V červenci a v srpnu budou komentované prohlídky každý všední den od 10 hodin!