Komentované prohlídky

Muzeum nabízí komentovanou prohlídku stálé expozice Magický svět loutek nebo renesančního Mydlářovského domu, kde muzeum sídlí.

Prohlídku je možné domluvit a rezervovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 14 dní dopředu) na muzejním telefonním čísle + 420 469 620 310 nebo emailu hana.zitkova@puppets.cz.

  • o víkendech se zpravidla komentované prohlídky neposkytují, je však možné udělat výjimku
  • ​prohlídku lze objednat pro skupinu nejméně 5 osob, maximální kapacita jedné skupiny je 25 osob
  • časová náročnost je 60 minut
  • pro osoby s omezenou možností pohybu je k dispozici výtah
  • ​prohlídku lze objednat v českém, anglickém, francouzském, španělském nebo německém jazyce

Cena:
v českém, anglickém, francouzském nebo španělském jazyce: 500 Kč za skupinu + cena běžné vstupenky do muzea
 

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka stálé expozice

Vstupte s námi do Magického světa loutek, naší stálé expozice! V prvním patře se seznámíte s počátky českého loutkářství spojenými s kočovnými marionetáři. V druhém patře se ocitnete mezi loutkami počátku 20. století a poznáte fenomén rodinných loutkových divadel. Ve třetím patře se dozvíte informace o stínovém loutkovém divadle Číny a Indonésie a zjistíte zajímavosti o dalších formách loutkářství Orientu.

Komentovaná prohlídka Mydlářovského domu

Poznejte nejvýznamnější renesanční architektonickou památku v Chrudimi – Mydlářovský dům! Dozvíte se spoustu zajímavostí o architektuře budovy i jejích proměnách v čase a nahlédnete do všech jejích zákoutí – od původních gotických sklepů až po věž nazývanou „hvězdárna“, odkud se budete moci pokochat krásným výhledem na Chrudim.