Základní informace a rezervace

Během března, měsíce knihy, dostane každá třída pop-up knihu Hurvínek má narozeniny jako dárek.


Programy pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Programy pro specifické skupiny


S programem k vám do školy


Komentované prohlídky

Pro objednání programů telefonicky volejte 469 620 310.
Pro konzultace kontaktujte lektorku Terezu Nádvorníkovou (tereza.nadvornikova@puppets.cz, 770 127 627).

Program vč. prohlídky celého muzea  100 Kč / 1 žáka
Program do vaší školy 100 Kč / 1 žáka

Pedagogický doprovod má vstup zdarma vždy 1 os. na 10 dětí. V případě doprovodu ZTP a asistentů je vstup volný samozřejmostí.

 

Jak začlenit programy do vzdělávacího plánu naší školy?
projektové dny i programy na míru, RVP i ŠVP)

Vytváříme programy, které mají návaznost na RVP (Rámcově vzdělávací programy). U jednotlivých programů jsou uvedeny vzdělávací oblasti i rozvíjené kompetence. Některé programy můžeme přizpůsobit probírané školní látce nebo vám vytvoříme program na míru. Rádi vám také připravíme program pro vaše projektové dny. Na konkrétní podobě programu je nutné se domluvit předem.

S jakou časovou dotací je třeba počítat?
Při výběru programu zvažte své časové možnosti, aby prohlídka i realizace programu nebyla uspěchaná a naplnila vaše očekávání. Čas, který je uveden u jednotlivých programů znamená opravdu pouze čas potřebný pro realizaci programu. K tomuto času je dále třeba přičíst i čas strávený prohlídkou expozice a výstav, svačinou, v šatně, na toaletách, v obchodě se suvenýry a případně i v herně muzea (minimálně 90 minut).

Co když si nevyberu žádný z programů?
Vytváříme také vzdělávací programy na míru nebo individuální programy pro skupiny se specifickými potřebami.

Kolik dětí může absolvovat jeden program?
Kapacita programů je stanovena na cca 20 osob, pokud není u programů uvedeno jinak. Při větším počtu návštěvníků lze skupinu rozdělit. Vše záleží na volbě programu. Jednotlivé skupiny se mohou vystřídat – jedna skupina nejprve tvoří a druhá si prochází muzeum a poté se vymění.  Muzeu pracují 2 lektorky, návaznost jednotlivých skupin lze tedy různě nakombinovat.

Co když mám ve skupině dítě se specifickými potřebami?
Sdělte prosím tuto informaci našim lektorkám ještě před zahájením programu, ideálně při objednání.

Co dělat, když si chci program objednat nebo potřebuje upřesnit detaily?
Pro objednání programů telefonicky volejte 469 620 310
Pro konzultace kontaktujte lektorku Terezu Nádvorníkovou (tereza.nadvornikova@puppets.cz, tel.: 770 127 627)
Program je potřeba domluvit cca 14 dní před jeho realizací. Programy obvykle nerealizujeme o víkendech, je však možné domluvit se na výjimce.