Historie

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (MLK) je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno 2. července 1972. Cesta k jeho vzniku byla velmi dlouhá. V roce 1929 se v Praze sešli českoslovenští loutkáři se svými zahraničními kolegy. Výsledkem setkání bylo spontánní založení mezinárodní loutkářské organizace UNIMA (Mezinárodní loutkářská unie). V nadšené atmosféře zazněl návrh ruského literárního vědce, etnografa a bohemisty Petra Bogatyreva zřídit v Praze divadelní muzeum se zaměřením na loutky.

 

Realizace tohoto návrhu trvala dlouhých 43 let a to, že muzeum skutečně v roce 1972 vzniklo, bylo z valné části díky neúnavnému úsilí Jana Malíka, tehdejšího generálního sekretáře UNIMA. Jan Malík se k myšlence vzniku mezinárodního loutkářského muzea vracel na všech kongresech UNIMA v 60. letech. Spolu se Scénografickým ústavem vypracoval studii na vznik Univerzálního loutkového divadla, kde bylo také pamatováno na muzeum loutek.

Umístěno mělo být v Praze na Štvanici, ale k realizaci studie bohužel nikdy nedošlo. V roce 1969 na X. kongresu UNIMA došlo k posunu – závěrečný program kongresu byl spojen s mezinárodní přehlídkou amatérských loutkářů v Chrudimi (tzv. Loutkářská Chrudim). Půvabné město ve východních Čechách se díky své loutkářské tradici mělo stát místo Prahy sídlem nového muzea loutkářských kultur celého světa. Městští radní se pro instituci M. I. M. (Musée International de la Marionette) nechali nadchnout a dali budoucímu muzeu k dispozici renesanční Mydlářovský dům. Tento původně gotický dům byl přestavěn pravděpodobně v roce 1577 v renesančním slohu, přičemž zůstaly zachovány krakorce (gotické kamenné nosné prvky).

                      ​          

Krátce po svém otevření se Muzeum loutkářských kultur rozšířilo o sousední dům č. p. 73, kde se v současnosti nachází zázemí pracovníků MLK. V roce 1990 přibyl MLK druhý sousedící dům, č. p. 75, který byl podle archivních dokumentů postaven na konci 16. století. Kromě sálů pro sezónní výstavy se v tomto domě se nachází také muzejní obchod, ateliér a loutkářská herna. V roce 2012 získalo muzeum dům č. p. 62 v Břetislavově ulici, který po rekonstrukci slouží jako centrum pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost MLK.