Historie

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (MLK) je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno 2. července 1972 a je nestarším specializovaným loutkářským muzeem u nás. S návrhem na zřízení divadelního muzea zaměřeného na loutky přišel již v roce 1929  ruský literární vědec, etnograf a bohemista Petr Bogatyrev na zakládajícím kongresu mezinárodní loutkářské organizace UNIMA v Praze.

Cesta od myšlenky k její realizaci však byla dlouhá a muzeum nakonec vzniklo ve východočeské Chrudimi, městečku s bohatou loutkářskou tradicí, spojené od roku 1951 s mezinárodní přehlídkou amatérského loutkového divadla Loutkářská Chrudim. Důležitou roli při vzniku MLK sehráli, vedle tehdejšího generálního sekretáře UNIMA Jan Malíka, také lidé z organizačního výboru festivalu v čele s Bohumírem Novým.

I díky jejich snaze se pro muzeum podařilo zajistit reprezentativní sídlo v podobě nově rekonstruovaného Mydlářovskému domu, který patří k nejvýznamnějším renesančním památkám východních Čech. Krátce po svém otevření se Muzeum loutkářských kultur rozšířilo o sousední dům č. p. 73, kde se v současnosti nachází zázemí pracovníků MLK. V roce 1990 přibyl MLK druhý sousedící dům, č. p. 75. Kromě sálů pro sezónní výstavy se zde nachází také muzejní obchod, ateliér a loutkářská herna. V roce 2012 získalo muzeum dům č. p. 62 v Břetislavově ulici, který po rekonstrukci slouží jako centrum pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost MLK. Od roku 2017 slouží návštěvníkům jako relaxační zóna a místo pro pořádání kulturních akcí také zrekonstruovaný prostor teras na jižní straně Mydlářovského domu.

Podrobnější informace o vzniku muzea i jeho sídle najdete v publikaci Richarda Matuly "Sbírka a historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi".

             

Pamětní deska připomínající založení mezinárodní loutkářské organizace UNIMA v Praze roku 1929
Dr. Jan Malík, přední osobnost loutkářského života a člověk, který se o vznik MLK zasloužil nejvíce
Historický Mydlářovský dům s honosnými renesančními arkádami
Pohled na Mydlářovský dům z jižní strany
Historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi