Aktualizace podmínek pro výběrové řízení na pozici restaurátor loutek

26. 1. 2022

Na základě změn v personálním obsazení konzervátorského pracoviště MLK došlo i ke změně podmínek pro výběrové řízení na pozici restaurátor/resturátorka loutek. Lhůta pro podání přihlášek byla prodloužena do 11. března 2022, nástup do zaměstnání se posunuje na 1. duben 2022. Vybraný zájemce bude mít od 1. července 2022 možnost pracovat na plný pracovní úvazek namísto původně zamýšleného 0,6. Aktualizované znění podmínek pro výběrové řízení naleznete zde: