Amalthea a Šance pro tebe pomáhají dětem

17. 6. 2022

Že je Chrudim městem s velkou koncentrací neziskových organizací pomáhajících potřebným je všeobecně známo. Hodně z nich se navíc specializuje i na děti, na které tíživá sociální situace a další problémy jejich rodičů dopadají nejvíc. Jednou z nejdéle působících chrudimských neziskovek je dnes už, dalo by se říci, legendární Šance pro tebe zaměřující se především na volnočasové aktivity dětí z rodin se sociálním znevýhodněním. Na dětské klienty cílí i Amalthea, jejíž specialitou je problematika pěstounské péče. S oběma organizacemi MLK spolupracuje v rámci organizace plesu neziskového sektoru Chrudimské Benátky. V rámci oslav 2. července si obě organizace připraví aktivity pro děti, dají nám i dary do tomboly. Šance pro tebe nám navíc poskytla i prostor ve vitríně obchodu ve Filištínské ulici, kde můžete v rámci narozeninové soutěže obdivovat jednu z loutek.