Červenec 2022 - Rekonstrukce Piklova domu

K výročí 50 let MLK vznikla 400 stránková publikace nesoucí název Sbírka a historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Z velké části je tato kniha obrazová a kromě fotografií loutek zde nechybí také archivní snímky z historie muzea. Jednu naši obzvlášť oblíbenou fotku zachycující rekonstrukci Piklova doma v roce 1977 jsme vám "odtamtud" a především z MLK archivu vytáhli pro červencové Foto měsíce.