Česká sekce UNIMA je rovněž jedním z partnerů oslav

30. 5. 2022

Jedním z partnerů oslav 50 let MLK je česká sekce UNIMA, mezinárodní loutkářské unie založené v Praze v roce 1929. Součástí ustavujícího kongresu tenkrát byl i nápad na zřízení mezinárodního loutkářského muzea vedoucí po mnoha letech a nesčetných peripetiích vedl k založení MLK v Chrudimi. S UNIMA je ostatně v současné době muzeum propojeno díky osobnosti ředitelky Simony Chalupové, která byla v letošním roce zvolena předsedkyní české sekce této mezinárodní organizace. Přední členy UNIMA z Čech i zahraničí také přivítáme na oslavách 2. července.