České a slovenské loutkářství v UNESCU

1. 12. 2016

Dnes, 1. prosince 2016, byla společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Stalo se tak na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě.