Děkujeme všem, kteří nám pomohli oslavit 50 let MLK!

19. 7. 2022

Z celého srdce děkujeme všem, kteří s námi společně 2. 7. oslavili 50. výročí založení Muzea loutkářských kultur v Chrudimi! Děkujeme partnerům za jejich štědrost a velkorysost, umělcům za skvělé výkony a dobrou náladu i návštěvníkům, že v hojném počtu tuto výjimečnou akci podpořili. Moc si ceníme toho, že jsme mohli s Vámi se všemi společně být v jednom čase a na jednom místě v centru krásné Chrudimi a jejích přilehlých malebných uličkách. Věříme, že jste si to všichni užili tak jako my! A jak pravil jeden z gratulantů: „Milé MLK, život začíná po padesátce!“