Kašpárkova aktovka - Divadlo feriálních osad

11. 3. 2021

Kašpárek vytáhl z aktovky pro něj zase nový pojem "Loutkové divadlo Feriálních osad". Loutkové divadlo zná jako své boty, ale Feriální osady? Co by to mohlo být? Nějaké happeningy Dominika Feriho? Kašpárek se ale do politiky nechce pouštět, raději se poučí z historie.

Loutkové divadlo Feriálních osad vzniklo v roce 1913 v Plzni. Feriální osady, jejichž název je odvozený z německého die ferien, česky prázdniny, měly dobročinné poslání. Poskytovaly totiž městským dětem z chudých rodin prázdninové pobyty na venkově za účelem posílení jejich organismu a imunity. Plzeňské divadlo tak původně vzniklo jako amatérský soubor, jehož příjmy přispívaly na tyto aktivity. Opravdovým zlomem byl až příchod Josefa Skupy, který zde začal realizovat své představy o moderním českém loutkářství.