Naši odborní pracovníci prezentovali práci MLK ve Španělsku

16. 5. 2017

Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 se naši odborní pracovníci, restaurátorka Lenka Dolanská a kurátor Geanny Garcia Delgado, zúčastnili pracovní cesty do španělské Granady. Zde probíhala třetí část evropského projektu  s názvem All Strings Attached: The Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes. Při této příležitosti se na Univerzitě v Granadě konaly kurzy a prezentace z oblasti restaurování loutek.

Lenka Dolanská byla oslovena a pozvána k prezentaci svých zkušeností s restaurováním loutek v MLK v Chrudimi, včetně praktických ukázek restaurování textilu. Geanny Garcia Delgado přednesl příspěvek na téma společné práce kurátorů a restaurátorů.

Vedle získání cenných zkušeností navázali naši odborní pracovníci rovněž důležité mezinárodní kontakty s kolegy z Loutkového muzea v Ljubljani a z Institutu international de la marionnette v Paříži.