O loutkářství na Kubě hovoří kurátor Geanny García Delgado

23. 11. 2020

Ke stoletému výročí navázání diplomatických styků ČR – Kuba (23. 11. 1920) jsme se zeptali našeho kurátora Geannyho Garcíi Delgada na historii loutkářství v jeho rodné zemi.

„Ano, loutkářství na Kubě historii má, ale ne dlouholetou. Během 80 let jeho existence bylo několikrát ohroženo hrůzami komunismu, migračními vlnami a ekonomickou krizí. Kvůli těmto důvodům zatím nedokázalo zanechat silnou loutkářskou tradici. Neznamená to ale, že se na Kubě nezrodily velmi kvalitní soubory a obohacující fenomény. Bratři Camejovi s Pepem Carrilem v 50. letech 20. století otevřeli dveře k opravdovému loutkovému umění, spolupracovali s intelektuály z různých uměleckých odvětví a produkovali představení, která se poprvé snažila porozumět nejhlubším kulturním kubánským kořenům. Právě v této době byly také nejaktivnější vztahy se zeměmi východní Evropy. V archivech je nemalé množství důkazů o vzájemných návštěvách loutkových souborů.

Díky vzdělávací práci zmiňované trojice se kvalitní loutkové divadlo uchovalo do naší doby. Jejich odkaz setrvává v některých současných loutkových souborech. Teatro de las Estaciones je jeden z těchto dědiců a, jako v časech zakladatelů, inspirujícím vzorem dobrého umění. Inscenacím předchází hluboký historický, konceptuální a umělecký výzkum. Národní a univerzální témata se zpracovávají k dokonalosti, zatímco intenzivně pátrají po kubánské identitě.

Po téměř 80 letech kubánské loutkové divadlo expanduje v různých směrech a nejde ho definovat jedinou tendencí. Napomáhá tomu existence více než 40 loutkových souborů, několika loutkových a divadelních festivalů a nových možností studia loutkářského profilu na uměleckých školách. Větší kontakt se světem je též důvodem k rozmanitosti tohoto fenoménu, a proto k dnešnímu výročí přeji oběma zemím další úspěšné roky kulturní spolupráce.“