Oslavy poctí svojí návštěvou i ministr kultury

8. 4. 2022

Když už hovoříme o partnerech oslav 50. výročí MLK, nesmíme samozřejmě zapomenout na našeho zřizovatele, Ministerstvo kultury ČR. Resort kultury dlouhodobě podporuje veškeré muzejní aktivity, včetně konání akcí pro veřejnost nebo vydávání publikací. Tentokrát ministerstvo finančně podpořilo vydání knihy o vzniku muzea z pera vedoucího sbírkového oddělení MLK Richarda Matuly a uhradí i náklady na realizaci výstavy toho nejlepšího ze muzejních sbírek. Jsme také velmi potěšení, že 2. července budeme v Chrudimi moci přivítat ministra kultury, pana Martina Baxu, který přijal nad našimi oslavami záštitu.