Poselství ke Světovému dni loutkářství

21. 3. 2024

Na druhou polovinu března tradičně připadají oslavy divadelního umění. Světový den divadla se od roku 1962 každoročně slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které připravují poselství k těmto divadelním svátkům. Česká střediska těchto organizací mají sídlo v Institutu umění – Divadelním ústavu a své aktivity vyvíjejí jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  Poselství ke světovým dnům divadla formulují každý rok významné osobnosti divadelní komunity. V letošním roce je autorem poselství ke Světovému dni divadla norský spisovatel a dramatik Jon Fosse. „Rozhodl jsem se mluvit o umění obecně, nikoli výhradně o divadelním umění, a to proto, že všechno dobré umění v hloubi duše pojednává o tomtéž, pojednává o přetváření toho, co je zcela jedinečné, zcela specifické v něco univerzálního. Spojuje jedinečné a univerzální do uměleckého výrazu. Ne odstraněním specifických rysů, ale jejich zvýrazněním, tím, že dovolí cizímu, aby zřetelně vyniklo. Je to tak prosté jako to, že válka a umění jsou protiklady, tak jako jsou protiklady válka a mír. Umění je mír.“

Poselství ke Světovému divadla pro děti a mládež proslovila prezidentka asociace ASSITEJ International a australská divadelnice Sue Giles a své vzkazy podtrhující důležitost divadla přidaly také děti a teenageři z Kuby a Brazílie. „Na naší planetě, kde v temné přítomnosti dohořívají svíčky míru, víry a lásky, uprostřed ztráty hodnot, klimatické krize, nesmírné bídy a bratrovražedných válek, se jako záblesk naděje objevují dětské hlasy. Jsou to právě hlasy z malého a loajálního souostroví v Karibské oblasti, které u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež předávají kamarádům a kolegům ze světa múzických umění poselství lásky s nadějí do budoucna.“ Autorkou poselství ke Světovému dni loutkářství je bosensko-peruánská divadelnice Inés Pasic.

Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA) či jejich členské organizace po celém světě koordinují v těchto dnech řadu aktivit. Nejinak je tomu v České republice, kde se u příležitosti světových svátků divadla letos poprvé koná 12. ročník Noci divadel.

Texty poselství najdete na těchto odkazech:

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2024

Poselství ke Světovému dni loutkářství 21. března 2024

Poselství ke Světovému dni divadla 27. března 2024