Přejeme bystrozraký rok 2024!

31. 12. 2023

Vidět znamená vědět a my bychom rádi viděli víc a dál. Až za obzor nebo za roh. I přesto, že je někdy lepší nevidět a nevědět. Ale taková už je lidská povaha. Tak Vám, našim milým návštěvníkům, v novém roce z celého srdce přejeme nejen dobrý výhled, ale také široký rozhled a v neposlední řadě i neomylný vhled do všeho, co je pro Vás v životě důležité. A samozřejmě se těšíme na viděnou v novém roce!

Váš tým MLK