Připomínáme si Josefa Skupu

16. 1. 2021

Každoročně si v lednu připomínáme výročí narození (16. ledna 1892) a úmrtí (8. ledna 1957) Josefa Skupy, nestora moderního českého loutkového divadla spojovaného nejčastěji s postavami Spejbla a Hurvínka. Původním povoláním středoškolský učitel matematiky a kreslení se k loutkovému divadlu dostal během svého působení v Plzni za 1. světové války. V Divadle feriálních osad byl jeho první nezapomenutelnou rolí Revoluční Kašpárek, s nímž během představení “pohřbíval” Rakousko-Uhersko. V roce 1920 pro něho řezbář a technik Škodových závodů Karel Nosek vytvořil postavu Spejbla, o šest let později pak jeho synovec Gustav Nosek nezvedeného loutkového synka Hurvínka. Josef Skupa, vedle vlastního přínosu, pro českou kulturní scénu objevil Jiřího Trnku, Josefa Lamku nebo Miloše Kirschnera. Fotografie pochází z archivu MLK a zachycuje Skupu s jeho žákem Jiřím Trnkou na Loutkářské výstavě v Praze roku 1929 v expozici Loutkového divadla Feriálních osad.