Ptali jsme se - Vladimír Novák

18. 1. 2021

V naší rubrice se ptáme těch, které spojuje láska k loutkářství, a to napříč obory: nejen divadelníků, také muzejníků, pedagogů, řezbářů, teoretiků, scenáristů, scénografů a dalších. Výjimečnou kategorií jsou třeba vědečtí a výzkumní pracovníci na KALD DAMU. Mezi ně pochopitelně patří autor výzkumného projektu "Divadlo ve specifických skupinách", pedagog a režisér Vladimír Novák, jehož projekt byl v loňském roce prezentován v MLK výstavou "Hnízdo pro duši".