Restaurátorské okénko - hlavičky marionet Josefa Chochola

7. 4. 2021

Skrze představujeme část zrestaurovaného souboru hlaviček od nejznámějšího řezbáře loutek pro spolková divadla – Josefa Chochola mladšího (1894–1950). Celkem 14 hlaviček loutek, které patřily spolkovému divadlu v Chroustovicích na Chrudimsku, utrpělo poškození nanesením druhotné vrstvy silně odolného laku, pod kterým byla utopena nejen původní polychromie, ale i silná vrstva nečistot. Cílem restaurátorské práce bylo odstranění této vrstvy laku a následné vyčištění polychromní vrstvy, její vytmelení a barevná retuš. Záměrem bylo navrátit dřevořezbám, za použití původních materiálů a technik, jejich estetickou hodnotu.

Restaurátorka: Tereza Křížová