Restaurátorské okénko - stínové loutky z kabaretu Chat Noir

28. 4. 2021

Jedny z nejkrásnějších loutek, které má MLK ve svých sbírkách jsou bezpochyby stínové loutky ze slavného pařížského kabaretu Chat Noir. Vzhledem k jejich poškození je bylo třeba záhy po zakoupení v roce 2016 restaurovat. Základním materiálem většiny loutek a dekorací z tohoto souboru je zinkový plech, který byl na mnoha místech zkorodovaný nebo prasklý. Kovové části loutek byly deformované a poškozené, papírové poškozené nebo chyběly zcela a dřevěné napadené dřevokazným hmyzem. Posuďte sami, jak se jim, díky práci restaurátora Ivana Housky, podařilo vrátit jejich původní krásu. 

Loutkám ze Chat Noir v kontextu doby a místa věnoval Břetislav Oliva jeden díl z rubriky Střípky ze sbírky s názvem Stíny černé kočky. Podívat se na něj můžete tady