V MLK proběhne sympozium k problematice specifického divadla

5. 10. 2020

V pondělí 5. října 2020 bude Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi hostit odborné sympozium prezentující výzkumnou práci a projekty divadla v tzv. specifických skupinách. V rámci takových skupin pracují profesionální divadelníci s lidmi s mentálním postižením a dalšími handicapy. Společně vytvářejí představení, která jsou nejen prostředkem terapie sloužícím k integraci lidí s postižením do normálního života, ale i svébytnými a kvalitními uměleckými díly.

Akce, kterou pořádá Ústav pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadla ve specifických skupinách ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi je doprovodem výstavy Hnízdo pro duši v MLK. Sympozium kvůli hygienickým opatřením proběhne bez účasti veřejnosti. Více informací k problematice naleznete na www.specifickedivadlo.cz.