Září 2022 - Průvod gigantických loutek

Z Belgie pochází fotografie zachycující festivalový průvod gigantických loutek a pořídil ji známý český fotograf Josef Ptáček v poslední dekádě 20. století. Jeho dar 600 diapozitivů zachycujících mnoho loutkových fenoménů z celého světa (mj. wayang, bunraku, Petrušku, Kašpárka, Guignola, szopku nebo vodní loutky), byl v loňském roce jedním z nejvýznamnějších příšpěvků do muzejní sbírky. Josef Ptáček je znám především jako divadelní fotograf, fotograf krajiny a architektury či historických památek, fotografii také vyučoval na pražské FAMU a DAMU. Diapozitivy, které Josef Ptáček daroval do sbírky MLK, byly původně pořízeny do zamýšlené knihy o světovém loutkovém divadle pro vyhlášené belgické umělecké vydavatelství Casterman. Pro jejich pořízení cestoval Josef Ptáček po mnoha zemích světa, fotil v muzeích, na představeních i festivalech.