Maňáskárna

Maňáskárna
Vhodné pro děti od 5 do 10 let
Čas: 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

   

Vlastní loutka je vždy lepší než jakákoliv hračka! Děti se při tomto tvořivém programu seznámí se specifiky tohoto typu loutky, vyrobí si svého maňáska (z papíru, lepících pásek a látky) a naučí se jak tento hravý typ loutky ovládat. V rámci programu děti rozvíjí svou fantazii, komunikační dovednosti, schopnost improvizace a sebeprezentace.

Vzdělávací oblasti
člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, sociální, personální a pracovní