Motýli

Motýli
Vhodné pro děti od 3 do 8 let
Čas: 45 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Děti tvoří luminiscenční loutky motýlů.
Chlapec se dívá na svůj výtvor.
Děti sedící u stolu pracují na loutce.
Dítě sleduje kartičku s UV fotografiemi.
Děti a jejich papíroví svítící motýli pod UV světlem.
Motýli

Motýli nesou na povrchu svého těla kresby či vzory viditelné pouze pod UV světlem. Děti se při programu s tímto fenoménem seznámí a vyrobí si svého vlastního barevného motýla, který přímo zazáří v prostoru s UV světlem. Jedná se o jednoduchou výrobu motýla na drátku. Při zdobení motýla budou děti používat luminiscenční barvy.

Vzdělávací oblasti
člověk a jeho svět, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, pracovní