Kouzelné masky

Kouzelné masky
Vhodné pro děti od 3 do 15 let
Čas: 45 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Děti vyrábějící masky z papíru.
Detail vyrobené masky.
Děti se připravují na černé divadlo.
Děti s maskami v UV světle.
Děti a jejich svítící masky.
Kouzelné masky

Jak fungují triky na jevišti černého divadla? Jak můžeme pomocí masky zmizet a znovu se objevit? To si děti vyzkouší během tohoto programu. Každý účastník si vyrobí papírovou masku zdobenou luminiscenčními prvky a vyzkouší její kouzlo v UV světle. Starší děti se navíc dozví informace o tradici masek, která se vyskytuje se prakticky ve všech známých kulturách (masky rituální, pohřební, divadelní, plesové a karnevalové).

Vzdělávací oblasti
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, sociální a personální, pracovní