Království květin

Království květin
Vhodné pro děti od 4 do 8 let
Min. počet 15 dětí
Čas: 45 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

OBJEDNAT LZE POUZE OD 17. 5. 2024

Království květin

Království květin je plné různých druhů rostlin a bytostí, stejně jako říše loutek nebo svět lidí. Tento zážitkový program, který začíná loutkovým představením na motivy pohádkového příběhu Maurice Carêma, učí děti k ohleduplnosti a přátelství. Po zhlédnutí pohádky děti navštíví výstavu, kde plní drobné úkoly inspirované myšlenkou „každý jsme jiný, přesto se spolu můžeme kamarádit.“ Program končí tvořením společného plakátu Království přátelství.

Vzdělávací oblasti
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské