Mikuláš a ti druzí

Mikuláš a ti druzí
Program lze objednat od 13. 11. do 15. 12. 2023
Vhodné pro děti od 4 do 8 let
Čas: 45 – 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice

Barevné příšerky z papíru.
Děti při plnění úkolů.
Dítě čte text na papírové postavičce.
Děti dávají ruce dohromady u společné práce.
Děti vybarvují části končetin zvířat.
Mikuláš a ti druzí

Kdo byl Mikuláš a proč dětem naděluje dárky a drobnosti? Kdo Mikuláše na jeho pouti doprovází? Během tohoto programu se děti dozvědí něco z historie mikulášské nadílky i drobnosti o postavách čerta a anděla. Jednoduchý program je založený na hledání částí papírových loutek, jejich společnému sestavení a dozdobení.

Vzdělávací oblasti
umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost
Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní