Umělci v době nesvobody

Umělci v době nesvobody
Vhodné pro děti od 12 do 18 let
Čas: 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice

   

Na základě životního příběhu spisovatele Ivana Krause a výtvarnice Naděždy Munzarové, kteří po sovětské okupaci v srpnu 1968 odešli z tehdejšího Československa do zahraničí, kde se proslavili svými luminiscenčními loutkami jako divadlo Blackwits, účastníkům programu přiblížíme, jak se žilo českým umělcům v exilu ve 2. polovině 20. století. Povíme si o životě v totalitě, o důvodech odchodu umělců do emigrace, těžkých začátcích v cizí zemi i vůli prosadit se. Účastníci si poté vytvoří vlastní luminiscenční loutky a ve skupinách si vymyslí a předvedou krátké, představení, které by bylo pochopitelné a zajímavé i pro zahraniční publikum.

Vzdělávací oblasti
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, člověk a svět práce
Klíčové kompetence
kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské, pracovní