Loutky do každé rodiny

28. 6. 202425. 5. 2025

Loutkářství se v českých zemích těšilo v první polovině 20. století obrovské popularitě. Dokladem jeho obliby je i fenomén takzvaných rodinných loutkových divadel. S těmito stolními divadélky se hrálo v domácnostech, ve školách, ale i ve spolcích. Významný rozmach české produkce dekorací a loutek pro rodinná divadla je spjat s popularizační činností Českého svazu přátel loutkového divadla po roce 1911. V této době byly vydány první série Dekorací českých umělců, na nichž se podíleli přední výtvarníci, a také první tzv. Alšovky, marionety inspirované návrhy Mikoláše Alše. Loutky, dekorace, scénáře her a další doprovodná literatura zaznamenaly obrovský zájem veřejnosti a podnítily mnohé firmy či nakladatelství k loutkářské produkci, a zároveň inspirovaly mnohé rodiny i jednotlivce k domácí výrobě vlastních loutkových divadel a marionet. V důsledku zániku živností po únoru 1948, tudíž i většiny loutkářských firem a nakladatelství, se v polovině minulého století uzavřela i hlavní etapa sériové výroby rodinných divadel a marionet. Výstava nazvaná Loutky do každé rodiny ukazuje fenomén rodinného loutkového divadla v celé jeho šíři, a kromě krásných marionet představuje i dekorace a literaturu pro tento typ divadel. Součástí výstavy je i interaktivní, hravá část, kde si děti i jejich hraví rodiče mohou takové rodinné divadélko z 1. pol. 20. století vyzkoušet.