Faust aneb hry kočovných loutkářů

Faust aneb hry kočovných loutkářů
Vhodné pro děti od 10 do 18 let i dospělé
Čas: 120 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 90 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, vytvoří malované dekorace i potřebné rekvizity a zahrají si epizodu z klasické loutkové hry O Faustovi. Na výběr bude scéna, kdy je Faust pokoušen ďáblem nebo scéna se vzbouřeným mořem a vodními obludami. (Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem). Program rozvíjí nejen kreativitu a výtvarné cítění, ale i jazykovou kulturu a vyjadřovací schopnosti. Účastníci se mohou sami rozhodnout, v jaké skupině budou pracovat – někteří upravují scénář, jiní malují kulisy nebo hrají představení.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské