Loutky na frontě

Loutky na frontě
Pro děti od 10 do 18 let
Čas: 90 minut
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Velká válka

Loutkářství má u nás dlouholetou tradici, nevymizelo dokonce ani během Velké války 1914–1918. Loutky doprovázely vojáky do zákopů nebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Jak vypadalo loutkářství za První světové války přímo na frontě? Jak se dařilo kultuře v době války? Odpovědi nabízí tento program. Krátký navazující výtvarný workshop reflektuje tehdejší dobu a dává prostor účastníkům programu pro vlastní interpretaci.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské